Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helseforetakene - statens serviceorgan til det norske folk

Det er vi, alle innbyggerne i landet, som samlet utgjør den komplette norske stat og det er vi som i fellesskap, eier helseomsorgens virksomheter.

Sørlandset sykehus Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Sørlandset sykehus Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Vi har ved såkalte demokratiske valg ansatt våre tjenere, konstituert som regjering og storting, samt alle andre politiske og halvpolitiske organer utover i landet.

Alle disse tjenerne har vi gitt plikter og et stort ansvar når det gjelder forvaltning av landets tilgjengelige ressurser slik at den enkelte av oss får det best mulige tilbudet i forhold til samfunnets totale ressurstilgang.

Det er særlig to utviklingsperioder i livet vårt, der det stilles spesielle krav til nok grunnleggende ressurser:

I den første tiden må grunnskolen legges opp med en positiv struktur, med nok lærere i skoleklasser med passelig størrelse, og undervisningsrom med godt inneklima. Det er denne tidlige startfasen som kan gi positive helseeffekter i den videre utviklingen.

I den senere utviklingen som vi kaller for alderdommen, har mange av oss behov for hjelp fra samfunnet for å få en best mulig helse som kan spare oss for unødige lidelser.

Annonse

Staten, som formelt er eier av landets helseforetak, har av en eller annen grunn delt den norske helsetjenesten opp i fire områder med en meget godt betalt "direktør" for hver av disse regionene. Helseforetakene har sine egne budsjetter og direktøren har ansvar for at budsjettrammene ikke overskrides.

Vi - det norske folk - som er eiere, har ikke fått saklig informasjon om på hvilket grunnlag budsjettstørrelsen er satt, og om budsjettene er antatt å kunne dekke de nødvendige kostnader innenfor sykehusdriften og annen helseomsorg.

Vi ser i media at det står svært dårlig til med økonomien i helseforetakene. Vi ser også i media at det er stor mangel på tidsmessig utstyr og nødvendig kompetanse for å stille raske og pålitelige diagnoser ved forskjellige lidelser.

Det kan se ut til at de fire helseregionsdirektørene har som hovedoppgave å stadig finne nye pasienttjenester som kan kuttes vekk for å spare noen kroner på en innbilt sprengt budsjettramme. Vi har ikke lov til å sette de økonomiske forpliktelsene til syke og svake mennesker inn i trange rammer, slik at mange av oss må gjennomgå lange og unødige lidelser.

I relasjon til antall innbyggere er vi uten tvil verdens rikeste land når det gjeld tilgang på økonomisk kapital, men samtidig har vi ikke råd til en forsvarlig drift av livsviktige helseforetak. Dette synes å være et reslutat av mangel på reell innsikt og liten evne til økonomisk styring.

I følge media, vil det koste et stort antall milliarder norske kroner å oppgradere nødvendig teknisk utstyr til sykehusene og andre helseforetak i de kommende årene. Etterslepet er en skam for våre folkevalgte tjenere i det styrtrike Norge.

Vi har råd til å fjerne de trange budsjettrammene rundt våre helsekostnader og bruke den nødvendige kapital på dette livsviktige området.

Neste artikkel

Straumprisane til nye høgder og rekordar!