Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har styret i Nortura kontroll?

Nok en gang har vi fått presentert et dårlig resultat fra Nortura.

Så vidt jeg kan se er resultatet 188 millioner kroner dårligere enn foregående år, som var et katastrofeår. Selv om en korrigerer for engangseffekt av pensjon, så peker pila mye i feil retning.

Når jeg leser informasjonen fra Nortura får jeg inntrykk av at resultatet skyldes nedgang i salget, men så vidt jeg kan skjønne så er hovedårsaken til det dårlige resultatet økte kostnader. Det nytter det ikke å laste andre enn seg selv for.

I realiteten er resultatet enda dårligere fordi avregningsprisen er satt ned. Det er provoserende at dette ikke nevnes med et ord i resultatpresentasjonen. Mitt spørsmål er da hvor mye påvirket dette resultatet så langt i 2018? Hvordan gikk det med den nedsatte avregningspris i 2015, påvirker det fortsatt resultatet i 2018 eller er prisen løftet igjen fra nedslaget i 2015?

Annonse

Styreleder skriver at det er påløpt engangskostnader på 96 millioner kroner til pensjon. Etter hva jeg forstår får nå personer ned til 59-års alder tilbud om gavepensjon. Dette må bli vanvittig dyrt. Hva er begrunnelsen for dette? Hvorfor bruker en ikke ansiennitetsprinsippet? Hvorfor nedbemannes det ikke med oppsigelser og innskrenkninger?

Har en tenkt å nedbemanne 300 stillinger med førtidspensjon? Har en dekning for dette i kretsmøtenes reaksjon på regnskapet for 2017? Det er så lett å bruke andres penger. Nortura har ikke annet enn eiernes penger. I den situasjonen Nortura er i kan en ikke være gavmild, men må bruke næringslivets regler.

De siste åra har Nortura stadig lagt fram planer for resultatforbedringer. I 2016 sa Kolberg at alt gikk etter planen og det gikk bra. I 2017 kom et katastrofeår, og så langt ser det ut til at det blir det enda verre i 2018. Hva tilsier at styret har tro på planen denne gang?

Vi er alle, enten du lever til Nortura eller ikke, avhengig av et sterkt og godt drevet Nortura. På meg virker det som virksomheten går feil veg og at det er lite fokus på eierne. Situasjonen er så alvorlig at eierne ikke får ut innskutt kapital ved generasjonsskifte. Av egenkapitalen på om lag 30 prosent utgjør framførbart underskudd og andre immaterielle verdier om lag en milliard. Situasjonen er verre enn mange er klar over.

Det savnes handlekraft og gjennomføringsevne på annet en nedsatt oppgjørspris. Hva er egentlig gjort med de avtalene som påførte Nortura store kostnader ved overgang til nytt distribusjonssystem? Jeg tror både administrativ og valgt ledelse kan styrkes. Valgkomiteen har en stor oppgave foran seg.

Neste artikkel

Snakk så jeg forstår!