Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har Nationen lest regjeringserklæringen?

Ikke langt til høyre for sentrum: Den nye Solberg-regjeringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Ikke langt til høyre for sentrum: Den nye Solberg-regjeringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nationen hevder Jeløy-plattformen handler om privatisering, skattekutt og sentralisering. Da har de lest regjeringserklæringen dårlig.

I en leder fredag 2. februar forsøker Nationen å late som om regjeringens politikk ligger langt til høyre for sentrum i norsk politikk. Jeg kjenner meg ikke igjen i bildet som tegnes. Det er varslet få skattelettelser i kommende periode, det finnes ikke planer for å privatisere ansvaret for velferdstjenester og strukturreformene handler stort sett om å fullføre det som allerede er igangsatt.

Jeg vil tvert om hevde at den nye blågrønne regjeringen har lagt frem en regjeringserklæring som adresserer Norges viktigste samfunnsutfordringer, og som leverer konkrete politiske svar på disse utfordringene.

Målet til regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. I god konservativ tradisjon betyr det å levere samfunnet videre i bedre eller like god stand som vi overtok det. Når verden endrer seg, betyr det at vi må forandre for å bevare. Vi må modernisere velferden, gjøre oss i stand til å møte teknologiske og demografiske endringer og sikre at Norge er bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Regjeringen har identifisert seks utfordringer som må løses dersom vi skal lykkes med å nå målet.

1. Vi må omstille norsk økonomi fordi vi trenger vekst, nye arbeidsplasser og flere ben å stå på.

2. Vi må oppfylle Norges klimaforpliktelser, fordi vi skal ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen.

Annonse

3. Vi må skape et inkluderende arbeidsliv. Den teknologiske utviklingen skaper store muligheter for hjemflagging av arbeidsplasser, myndiggjøring av folk og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse.

4. Vi må sikre gode velferdsordninger. Det er gledelig at flere lever lenger. Samtidig er bærekraften i velferdsordningene avhengig av at flere da er yrkesaktive lenger.

5. Vi må redusere fattigdom. For mange rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape seg sitt eget, gode liv.

6. Vi må gjennomføre et integreringsløft. Den internasjonale migrasjonen er uforutsigbar, og vi må ha høy beredskap for raske skiftninger. Det er helt sentralt både for den enkelte og for bærekraften i våre velferdsordninger at vi lykkes bedre med integreringen i arbeidslivet.

Mitt poeng i erklæringsdebatten var at flere partier i Stortinget trolig deler denne problembeskrivelsen, og følgelig bør være konstruktivt innstilt på å finne felles flertall for å løse disse utfordringene. Dersom man i stedet velger å gjøre som Jonas Gahr Støre har varslet til nå, nemlig å være «mindre konstruktive» og inngå færre brede forlik, mener jeg det bryter med en viktig tradisjon i norsk politikk.

Neste artikkel

Skogeiere har mottatt 870 millioner i tilskudd til vei