Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønt ja til Acer

For Acer: Vi redder ikke klimaet alene, skriver Hulda Holtvedt. Foto: Ole Christian Klamas
For Acer: Vi redder ikke klimaet alene, skriver Hulda Holtvedt. Foto: Ole Christian Klamas

Klimakrisen er et grenseløst problem som må løses på tvers av landegrenser. Derfor bør Norge delta i EUs energisamarbeid.

De siste ukene har debatten rast om Acer, EUs organ for energisamarbeid mellom land. Nei til EU, deler av fagbevegelsen og venstresiden, og til og med AUF har kjørt kampanjer mot norsk deltagelse. Det har versert til dels usanne påstander om hva Acer vil bety for norsk suverenitet, strømpriser, industri og natur.

Grønn Ungdom sier klart ja til norsk deltagelse i Acer. Et tett energisamarbeid i Europa er viktig for å bygge opp et felles fornybart kraftmarked. Acer i seg selv gir ikke høyere strømpriser, og Justisdepartementet har konkludert med at norsk deltagelse ikke vil innebære suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven.

Acer har ikke beslutningsmyndighet over norsk natur, eller utbygging av ny kraftproduksjon. Et mer effektivt energisystem i Europa, der infrastrukturen blir bedre utnyttet enn i dag, kan derimot gi mindre nedbygging av natur. Det er fortsatt opp til norske politikerne å sikre regelverk som beskytter umistelige naturverdier. Behovet for en bedre naturvernpolitikk er hjemme illustreres ved at felleseuropeiske avtaler i flere tilfeller beskytter norsk natur fra norske politikere.

Annonse

For Grønn Ungdom er det opplagt at Norge skal være en del av den internasjonale klimadugnaden, og bidra til at EU når sine klimamål. Så godt stilt som vi er med fornybar energi, er det vår plikt å bidra til at andre land også kan få til en grønn energiomstilling. Samtidig er vi avhengig av sol og vind fra Europa når nedbøren ikke gir nok tilsig i våre egne vannmagasiner.

Norge er ikke en øy, og vi redder ikke klimaet alene. Acer er en vinn-vinn-situasjon for Norge, Europa og planeten.

Neste artikkel

Avskogingen i Amazonas øker kraftig