Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

God diskusjon fordrer fakta

Distriktene: Innovasjon Norge har flyttet beslutningene nærmere bedriftene i distriktene, skriver innsenderen.

Nationens leder 9. juni er basert på Klassekampens hovedoppslag dagen før. Den artikkelen inneholder faktafeil og gir en urettmessig fremstilling av omstillingen i Innovasjon Norge. I Nationens leder står det klokt at «I likhet med all annen politikk, er nærhet og kunnskap en forutsetning for god næringspolitikk.» Det samme gjelder for gode diskusjoner i avisene. Her er fakta om omstillingen i Innovasjon Norge:

1. Vi har flyttet beslutningene nærmere bedriftene i distriktene. I 2016 besluttet vi mer enn 95 prosent av antallet saker lokalt. Nå er det vår lokale ledelse som tar avgjørelsene, der vi tidligere hadde en mer tidkrevende behandling i de lokale styrene. Ved å fjerne de lokale styrene har vi redusert kostnadene og kan bruke pengene mer effektivt på å jobbe tett med kundene for å skape næringsutvikling i hele landet.

2. Omstillingen og bemanningsreduksjonen Innovasjon Norge gjennomførte i 2015 må ses i et lengre perspektiv. I 2011 reduserte vi antallet årsverk betydelig, og hovedtyngden av kuttene kom nettopp ved hovedkontoret. Over tid har andelen ansatte i Oslo variert mellom 34 prosent i 2010 og 35,7 prosent i 2016, mens andelen ansatte ved distriktskontorene har ligget stabilt: 40,7 prosent i 2010 og 40,3 i 2016.

3. Størstedelen av Innovasjon Norges distriktsoppdrag kommer fra Kommunal- og regionaldepartementet via fylkeskommunene. Rammen for dette oppdraget er blitt redusert med om lag en tredel fra 2012. I det første året Klassekampen omtaler, 2013, var rammen på 544 millioner kroner. I 2016 var den tilsvarende rammen 375 millioner kroner. Kuttet i bemanningen er primært knyttet til nettopp dette oppdraget. Med reduserte oppdrag i distriktene, må vi naturlig nok tilpasse organisasjonen vår.

Annonse

4. Det er ingen kutt i bemanningen ved våre distriktskontorer i 2017.

Innovasjon Norge er sterkt engasjert i omstillingen næringslivet vårt er inne i. Vi jobber tett med næringslivet i alle fylkene, har god dialog og godt samarbeid med fylkeskommunene og det regionale partnerskapet. Akkurat som Nationen skriver, legger vi stor vekt på fysisk tilstedeværelse, nærhet til områdene og kjennskap til det lokale næringslivet. Vårt virkemiddelapparat kjenner landet. Det finnes garantert måter vi kan gjøre dette enda bedre på, og det vil vi gjerne lære mer om. Så lenge diskusjonen bygger på korrekt kunnskap.

Neste artikkel

Distriktsbutikkene ble budsjettvinnere