Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gi oss kompetansekrav i landbruket

Framtiden: Det er nødvendig med kompetansekrav i landbruket, skriver Torstein Klev. Foto: Frank May / NTB scanpix
Framtiden: Det er nødvendig med kompetansekrav i landbruket, skriver Torstein Klev. Foto: Frank May / NTB scanpix

I Nationen 29. mai kan vi lese at 40 prosent av bønder med landbruksfaglig utdanning oppgir at de i stor grad får dekket behov for faglig oppdatering, mens av de uten denne typen utdanning får kun 24 prosent dekket dette behovet i samme grad. Selv om mange bønder har solid erfaringsbasert kunnskap vil vi sitere Årets unge bonde 2014, Tor Jacob Solberg: «Selv om du har lært alt av foreldra dine, så betyr det ikke at de var gode bønder». Norges Bygdeungdomslag (NBU) ønsker en ny debatt om kompetansekrav i landbruket velkommen.

For at landbruket skal nå mål om økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser trenger bonden kunnskap om hvordan disse ressursene kan utnyttes – både bærekraftig og effektivt. I møte med nye klimakrav trenger bønder kunnskap om lagring av karbon, klimatilpasning og klimasmart fôring. Ny og mer avansert teknologi i landbruket forsterker behovet for teknologisk kompetanse.

Norges Bygdeungdomslag ønsker derfor et kompetansekrav i landbruket. Det vil øke omdømmet og attraktiviteten til næringa. Bønder som tar i bruk kunnskap om god agronomi og dyrevelferd vil ha større muligheter til å sørge for at maten som produseres er bærekraftig, trygg og produsert med tanke på dyras helse og velferd. På sikt vil dette bidra til å styrke og opprettholde landbrukets legitimitet.

Regjeringens rapport «Økt rekruttering til landbruket» fra 2016 ble det foreslått et kompetansekrav i landbruket. Det er nødvendig i en næring som opplever store endringer i form av nye klimakrav, agronomiske teknikker og teknologi. Et kompetansekrav i landbruket vil føre til at bønder får styrket mulighetene til å gjøre gode valg for sin egen drift – så vel som agronomiske til økonomiske.

Annonse

I utdanningsløpet kan bønder seg imellom utveksle erfaringer og få et større sosialt nettverk. Ifølge Torkil Løwes (SSB) artikkel i samfunnsspeilet fra 2003 opplever bønder at de er mer ensomme enn andre yrkesgrupper. Derfor er kompetansekravet et tiltak som ikke kun har betydning for om bønder opplever at de har riktig kompetanse, men kan også påvirke bønders livskvalitet.

Et kompetansekrav kan bidra til å heve standarden i norsk landbruk. I innstillinga for næringskomiteen til den nye landbruksmeldinga er det til tross for mål om mer utdanning hos bøndene, ikke et ønske om å innføre kompetansekrav. Vi i Bygdeungdomslaget er klare for å ta debatten om hvordan vi kan sikre at bønder i framtiden opplever at de har god og riktig kunnskap, til glede for både forbruker og husdyr.

NBU er ungdommen, mange av oss er framtidens bønder og derfor krever vi å bli hørt når vi sier at vi ønsker oss et kompetansekrav velkommen.

Neste artikkel

Bollestad vurderer tiltak for bønder som vil dyrke blomstereng