Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FrP har nullvisjon mot mobbing

Mange familier har opplevd å stå alene i kampen om å få slutt på mobbingen, og vi vet at alt for mange barn og unge gruer seg til å gå på skolen. Fremskrittspartiet er opptatt av at dette er en kamp de ikke skal måtte kjempe alene, og nå opprettes det mobbeombud i alle fylker. Mobbeombudet skal styrke det lokale arbeidet mot mobbing, med ansvar for å bistå barn og foreldre.

Innen høsten 2018 skal alle fylker ha egne mobbeombud, og disse skal kunne bistå skoler og barnehager med å skape et trygt og godt for barn og unge, og hjelpe lærere med å løse konflikter før de utarter.

Annonse

For Fremskrittspartiet er, og vil alltid, kampen mot mobbing være en av våre viktigste hjertesaker. Et mobbeombud er det siste tiltaket det ikke-sosialistiske flertallet har satt i gang. I tillegg har vi fått på plass et nytt og skjerpet regelverk mot mobbing, og vi har doblet bevilgningene til forebygging. Mens det før gjerne var mange store ord, er vi opptatt av å gjøre noe. For oss handler dette om å ta skolebarnas trygghet på alvor.

Neste artikkel

Møt Frp-politikeren som stiller til valg til verv i toppen av Småbrukarlaget