Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fritt skolevalg truer friheten

Fri flyt: Konsekvensene av fritt skolevalg kan bli at skoletilbudet forsvinner fra distriktene og at det oppstår A- og B-skoler, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

I den nye regjeringsplattformen har de blågrønne partiene blitt enige om å gå inn for fritt skolevalg på Videregående skole. Elevene skal dermed kun søke på skoler uavhengig av geografi.

Om de får skoleplass eller ikke, vil være avhengig av kapasiteten på den skolen de søker seg til og hvor mange elever som konkurrerer om plassene. I dag er det mulig å søke til fylkeskommunen på særskilt grunnlag om å få begynne på en annen skole enn den nærmeste som tilbyr den ønskede linja. Dette gir et tilbud til de med et spesielt behov.

Å tvinge fylkeskommunene i Norge til å tilby fritt skolevalg er det derfor ikke behov for. Fylkeskommunene vet best selv hvilke utfordringer de har og hvordan dette ville kunne påvirke skoletilbudet i det aktuelle fylket. I dag er forutsigbarheten for fylkeskommunen innenfor skolestrukturen en viktig grunn til at en greier å opprettholde et mangfoldig og desentralisert skoletilbud. At fylkeskommunen har mulighet til å beregne omtrent hvor mange elever som søker seg til de ulike videregående skolene i det fylket gjør det mulig å beregne hvordan penger og ressurser skal prioriteres og fordeles.

Fritt skolevalg legger opp til en friere flyt av elever i fylkene som kan føre til både kapasitetsmangel og elevmangel avhengig av hvilke skoler som er regna som attraktive og ikke. Når fylkene nå også blir til større regioner, vil denne skeivfordelinga kunne bli tydelig i enda større grad. Konsekvensene av dette tilbudet kan bli at skoletilbudet forsvinner fra distriktene og at det oppstår A- og B-skoler.

Annonse

Dersom noen velger seg vekk fra de lokale skolene, vil elevgrunnlaget enkelte steder kunne bli for tynt til at skoletilbudet vil kunne opprettholdes. Dette vil gå utover de elevene som ønsker å gå på de lokale skolene eller ikke har mulighet til å flytte lenger unna. Dette underbygges av utredninger som blant annet Sør-Trøndelag-fylkeskommune har fått gjort. Allerede i dag bor mange 16-19-åringer alene på hybel fordi det ikke finnes et skoletilbud der de bor. Dette er med på å øke terskelen for å velge å ta videregående utdannelse i utgangspunktet.

I Sogn og Fjordane, hvor de har hatt en lignende ordning, er det blant annet eksempler på at elevene med de svakeste karakterene tvinges til å flytte på hybel når de skal gå på videregående. I Oslo har de hatt fritt skolevalg i flere år, og selv om mange påstår at dette fungerer bra, ser en også at det oppstår A- og B-skoler hvor klasseskiller og segregering øker de ulike skolene i mellom. Dette fører til økte forskjeller i hovedstaden og et ulikt studietilbud på de ulike skolene.

Høyres kunnskapsminister mener at hvis elever tydelig velger seg bort fra en skole, er det tydelig for den skolen at de må gjøre seg bedre. Men om elevene forsvinner, forsvinner også grunnlaget for at skolen skal kunne forbedre seg. Fritt skolevalg og fri flyt av elever vil derfor virke mot sin hensikt. Fritt skolevalg bygger på en idé om «frihet til enkeltindividet» som er tatt ut av sammenheng. Friheten og rettigheten til å kunne gå på skole og ha et skoletilbud i nærheten av der en bor er grunnleggende viktig. Det er nettopp denne friheten «fritt skolevalg» truer.

Neste artikkel

Svein Frisvoll er ny direktør ved Ruralis