Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fritt skolevalg er frihet

Skolevalg: Friheten til elevene er viktigere enn fylkeskommunens rett til å bestemme, skriver innsenderen. Foto:NTB scanpix

Retten til selv å bestemme hvor man skal gå på skole er viktigere enn fylkeskommunens rett til å bestemme det for deg.

Ida Riis-Johansen skriver 06.02 i Nationen om hvordan fritt skolevalg truer friheten. I den blågrønne regjeringsplattformen slås det fast at Høyre, Frp og Venstre vil arbeide for å innføre fritt skolevalg i alle fylker. Retten til fritt skolevalg er ikke bare viktig ut fra praktiske hensyn, det er også et frihetsspørsmål, som Riis-Johansen helt rett påpeker.

For regjeringen er heldigvis friheten til elevene viktigere enn friheten til fylkeskommunen. Hvor du vil gå skole handler om mange ting. Det handler selvsagt om hvilken linje du vil gå og retningen videre i studieløpet eller arbeidslivet. I tillegg kan det handle om hvor vennene dine går, hvor de som mobbet deg på ungdomsskolen vil gå, hvor langt det er til skolen, hvilken profil og muligheter skolen gir, og skolemiljøet.

Det er i det hele tatt mange avveininger som må tas. Alle disse vurderingene mener vi elevene gjør best - ikke fylkeskommunen. Selvsagt kan fylkeskommunen ha helt legitime argumenter for sin – tidvis rigide – inndeling av skolekretser og opplæringsregioner. Det handler om elevtall, økonomi, klassestørrelse, ressurser og mye annet. Likevel er det noe paradoksalt over at det viktigste valget i ungdomstiden overlates til et byråkratisk og kynisk system som først og fremst lar postnummeret ditt og ikke dine egne interesser velge hvor du skal gå på skole. Særlig all den tid vi har fritt behandlingsvalg, fritt valg av høyere utdanning og fritt bytte av fastlege for å nevne noe.

Annonse

Et av argumentene som fremføres av Riis-Johansen, er en frykt for storstilt masseflukt fra sin lokale skole, eller at elever blir fortrengt og tvunget til å bytte skole. Det at fritt skolevalg allerede finnes i mange fylker – uten problemer – ser Riis-Johansen helt bort fra. Det som derimot er rimelig håpløst er alle eksemplene på elever som må flytte til den andre siden av fylket de bor i, for å gå på riktig linje. Gjerne til tross for at tilbudet finnes rett utenfor stuedøren, bare i et annet fylke eller i en annen opplæringsregion.

Dette er nok en påminnelse om at systemet må tilpasses mennesker og ikke menneskene til systemet, slik Riis-Johansen tar til orde for.

Til slutt er skolevalget dypest sett et personlig valg som hver enkelt elev må få ta på egne premisser. Derfor er det viktig å ha en rett til å søke seg til den videregående skolen man aller helst vil, selv om det ikke nødvendigvis er noen garanti for at man kommer inn. Det bør alltid være hva eleven selv vil, og ikke postnummeret, som avgjør skolevalget.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst