Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsøk på å oppklare et mysterie

Viktig: Import av soya har stor betydning for norsk matproduksjon, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Viktig: Import av soya har stor betydning for norsk matproduksjon, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Hans Bårdsgård skriver i Nationen 23. februar om «Selvforsyningsmysteriet», med hyppige referanser til Norsk Landbrukssamvirke. Derfor er det kanskje på sin plass at vi prøver å oppklare det som egentlig ikke er spesielt mystisk.

Norsk Landbrukssamvirke har den siste tiden skrevet om både import av kraftfôrråvare og forskningsprosjektet Foods of Norway på vårt nettsted landbruk.no. Vi ser ikke dette som motsetninger, snarere tvert imot! Når vi skriver om råvareimporten er det en beskrivelse av dagens situasjon. Når vi skriver om Foods of Norway er det en beskrivelse av et arbeid som gjøres for å nå den situasjonen vi ønsker oss i framtida.

Foods of Norway-prosjektet handler om å utvikle et bedre proteingrunnlag basert på biomasse som i dag ikke blir brukt til fôr eller mat. Dette vil bidra til å øke selvforsyningsgraden basert på norske ressurser. Den ambisjonen deler både Stortinget og Norsk Landbrukssamvirke.

Inntil forskningen gir resultater må vi imidlertid forholde oss til status her og nå. Det betyr at vi må importere proteiner for å opprettholde produksjonen og produktiviteten som er forventet i Norge. Alternativet er å importere maten. Det mener vi er en dårligere idé.

Annonse

Norsk Landbrukssamvirke er også opptatt av norske arbeidsplasser. Våre medlemmer står for en 1/3 av norsk matindustri. Nylig la vi fram en ringvirkningsanalyse som viser at ringvirkningene av landbrukssamvirkene summerer seg opp til 56.000 arbeidsplasser fordelt rundt i hele landet. Disse arbeidsplassene finnes fordi vi produserer mat i Norge.

Å slå fast at import av soya har stor betydning for norsk matproduksjon i dag er å forholde seg til fakta. Det er ikke synonymt med å hevde at dette er situasjonen vi ønsker oss for framtida. Vårt ønske er at «Mor Norge som tilstrekkelig matmor» skal gå fra å være en mulighet til en realitet. Skal vi lykkes med dette er det en forutsetning, snarere enn et hinder, å være eget utgangspunkt bevisst.

Bårdsgård skriver at det å innrømme at andre land produserer proteiner mer effektivt per i dag, er en gavepakke til politikerne på høyresiden. Vi ser det ikke helt slik. Det finnes heldigvis uante muligheter for framtida i den grønne, fornybare næringen som det norske landbruket er. Spør du oss, er det nettopp det som er den virkelige gavepakken til politikerne!

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Gårdsdammen – fra utskjelt til artsrik oase