Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Førerkortfornyelse under endring

For en tid tilbake hadde jeg innlegg i Nationen om visse urimeligheter ved fornyelse av førerkort for personer over 75 år.

Forenkling: Vegdirektoratet utreder forenklet fornyelse av førerkort for eldre sjåfører. Foto: NTB scanpix

Samtidig sendte jeg henvendese til eldre- og folkehelseminister Åse MIchaelsen med forslag om en revurdering.

Saken havnet i Helsedirektoratet. Derfra har jeg nettopp fått en hyggelig melding om at saken nå er til behandling der.

Direktortatet skriver at det i slutten av april fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å bistå Vegdirektoratet i å utrede ordninger som kan erstatte dagens krav til helseattest for personer over 75 år.

Annonse

Det skal særlig utredes ordninger som kan innebære forenkling for førerkortinnehavere og myndigheter, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.

I meldingen heter det videre at i dag må alle førerkortinnehavere over 75 år fremlegge helseattest ved fornyelse av førerkortet. I førerkortgruppe 1 kan førerkortet få gyldighet i inntil tre år frem til 78 år og inntil to år for eldre førerkortinnehavere.

Arbeidet med å vurdere alternative ordninger er igangsatt. En utredning og tilrådning skal etter planen oversendes til departementene innen utgangen av året.

Positivt at et pip fra fra mannen i gata kan gi resultater.

Neste artikkel

Sp: – Postloven blir ikke endret i år