Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

For sent å stoppe Viken

Akershus Kristelig Folkeparti kan ikke se at problemene i vår nordligste landsdel skal være noe argument for å stoppe prosessen i Viken.

Tirsdag denne uka var det møte i Fellesnemnda for Viken Fylkeskommune - i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Regionreformen ble i sin tid lansert som et svar på utspill om å legge ned fylkeskommunen som et forvaltningsnivå mellom stat og kommune. Idéen var å etablere regioner som hadde tilstrekkelig befolkning og økonomi til å ta på seg større oppgaver enn de gamle fylkeskommunene. Reformen hadde dermed et element av desentralisering ved at oppgaver kunne flyttes ut av statsapparatet.

Reformen har fått en blandet mottagelse. Noen steder ser det ut til at den blir møtt med entusiasme, andre steder med sterk motstand. For Akershus sitt vedkommende er det et minus at Oslo ikke er med – halve poenget med å samle fylkene rundt Oslo er at man har samhandling og felles interesser med Oslo, ikke minst på kollektivtrafikkens område. Men denne svakheten er i seg selv ikke nok til å forkaste reformen – man må i så fall tenke over hva som er alternativet.

Annonse

En eventuell reversering eller modifisering av reformen burde ha skjedd for minst et halvt år siden, helst enda tidligere. I dag nærmer vi oss «hoppkanten». Det er mange prosesser på gang, som kommer i ulage.

Den fylkeskommunale administrasjon er under omorganisering, de politiske partiene må om noen få måneder ha nominasjonen til fylkestingsvalget klart. For hver dag som går med usikkerhet, blir situasjonen vanskeligere.

Akershus Kristelig Folkeparti kan ikke se at problemene i vår nordligste landsdel skal være noe argument for å stoppe prosessen i Viken. Hvis Stortinget skulle beslutte å skrote reformen eller gjøre vesentlige endringer i den, er det selvfølgelig noe vi må ta til etterretning. Men det bør i så fall skje snart.

I mellomtiden kan vi ikke bare «ligge på været» - forberedelsene til sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til storfylket Viken må gå sin gang. Noe annet vil være uansvarlig.

Neste artikkel

Rødt kjøtt og fakta - igjen