Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Follobonden fortjener det beste

Best: Det hadde vært bedre for landbruket om Venstre gikk sammen med Ap, Sp og SV, skriver Ingunn E. Ulfsen fra KrF. Foto: Siri Juell Rasmussen
Best: Det hadde vært bedre for landbruket om Venstre gikk sammen med Ap, Sp og SV, skriver Ingunn E. Ulfsen fra KrF. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jeg har hatt gleden av å være med Bondelaget på flere rundturer i Akershus. Vi har bønder og gårder i Follo vi kan være stolte av – og må sørge for å bevare. Selv om flere av disse gårdene ikke ligger langt ute i distriktene, har de like mange utfordringer vi må ta på alvor.

Stortinget ferdigbehandlet nylig årets jordbruksoppgjør. Etter at det ble klart at forhandlingspartene ikke kom til enighet, har KrF hele tiden vært klar på at vi ønsket å sluttføre oppgjøret i Stortinget. For oss har det vært avgjørende å følge opp flertallets politikk i landbruksmeldingen, noe vi også gjør med vår løsning for oppgjøret.

At dette ikke får flertall mener jeg er beklagelig. Ikke fordi KrF skal få en politisk seier, men fordi dette rammer en næring som vi ønsker å satse på. Jordbruket vårt fortjener at Stortinget følger opp det vi nylig har vedtatt.

Follobonden hadde fortjent at flertallet gikk for løsningen som KrF la fram sammen med Ap, Sp og SV. Her gir vi kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper for bøndene, vi styrker små- og mellomstore bruk, og vi sikrer forutsigbarhet for næringen ved å reversere regjeringens kutt i beitetilskuddet og i økningen av kraftforprisen.

Annonse

I Follo vil økningen av distrikts- og arealtilskudd til frukt, bær og grønnsaker også være viktig. I tillegg økningen til økologisk jordbruk og velferdsordninger.

I stedet gav Venstre regjeringen flertall ved å sende det tilbake med en mye mindre ramme enn de 790 millioner kronene som ville gitt kronemessig lik utvikling. Det er vanskelig for meg å forstå hvordan Venstre kan forlate enigheten som er mellom resten av opposisjonen for å få en dårligere avtale med regjeringen.

Jeg er opptatt av gode rammevilkår for bøndene i Follo – og vil være en talsperson for dette på Stortinget fra høsten av.

Neste artikkel

Fårikålens dag