Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere oppgaver til fylkene

Fylker tror på fylker. Foto: Janne Grete Aspen

Stortinget skal i starten av juni behandle lovforslaget om ny inndeling av regionalt nivå. I den forbindelse skal det settes ned et ekspertutvalg som ser på hvilke oppgaver fylkene skal ha i forbindelse med reformen. Kraftfylka ser ikke hensikten med en så omfattende reform uten overføring av oppgaver som krever politisk vurdering på regionalt nivå.

Kraftfylka representerer 11 fylker hvor kraftproduksjon er viktig for næringsutviklingen. Vi mener fylkene er det naturlige nivået for å se sammenhenger og utnytte regionale fortinn. De må derfor drive med forvaltning av regionale naturressurser. En slik fordeling er nødvendig for å styrke fylkenes rolle som samfunns- og næringsutvikler. Det innebærer at fylkene får ansvar for de flere av de virkemidlene som benyttes for å nå politiske mål på energi- og klimafeltet.

Fylkene er et politisk nivå som over tid har blitt tappet for oppgaver. De har tidligere blant annet hatt ansvaret for sykehus. Staten vik ta fra fylkene tannhelse og gjøre det mulig for storbyene å ta over kollektivtransporten. Reformen bør heller gi innbyggere over hele landet en sterkere styring over næringsutviklingen i egen region.

Annonse

Fylkene er meget godt posisjonert for å drive regional næringsutvikling. Kraftfylka mener derfor at fylkene kan koordinere regionale oppgaver som staten i dag har spredt ut i flere organer med ulik regional inndeling, som statens fylkesmenn, NVE og Miljødirektoratet.

Regjeringen mener oppgaver innen energi - og miljøforvaltning ikke bør overføres. Det er meget uheldig, fordi en slik overføring vil bringe beslutningene nærmere befolkningen. Det vil gi en reell styrking av det folkevalgte nivået, og fylle reformen med innhold.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst