Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere fullfører, mindre fravær

Å falle fra i skolen kan føre til et liv i utenforskap, derfor har Frp i regjering prioritert kampen mot frafall.

Nå begynner resultatene å komme. Aldri før har flere elever fullført videregående, det er rekordmange som får lærlingeplass og aldri før har færre stått utenfor videregående opplæring.

74,5 prosent av alle elever som begynte i videregående i 2012 fullførte i løpet av fem år. Dette er den høyeste andelen siden målingene begynte.

Annonse

Fraværet i videregående skole holder seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført. Den positive utviklingen viser at det var riktig å innføre nye fraværsregler.

Flere elever er til stede på skolen, og færre dropper ut underveis. Flere får karakter i fagene, og andelen elever som ikke får karakter har gått ned for andre året på rad. Dette gir mer og bedre læring for elevene

For å få enda flere til å fullføre styrker vi tidlig innsats i skolen med flere lærere, rett til intensiv opplæring for de som henger etter og tryggere overgang fra barnehage til skole. I tillegg gjør vi yrkesfagene mer praktiske, og satser på bedre samarbeid med næringslivet for å få enda flere læreplasser. Det vil bidra både til mindre frafall og lavere fravær.

Derfor er det viktig at Frp fortsetter å påvirke skolepolitikken. Satsing på lærerne, kvalitet og klare regler gir resultater!

Neste artikkel

Regjeringen vil styrke fagskolene