Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere bristende forutsetninger

Det er pussig at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, fortsatt utøver så sterk tvang mot Finnmark.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik overleverer Erna Solberg resultatet av stemming om fylkessammenlåing. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortinget har i Kommuneproposisjonen allerede vedtatt at betingelsene for fylkessammenslåingen ikke er oppfylt, og pålagt regjeringen å sannsynliggjøre oppgaveoverføringer til oktober 2018.

De mest sentrale tillitsvalgte i Kristelig folkeparti i Finnmark argumenterer av samme grunn for at tvangsammenslåingen av Finnmark og Troms må settes på «time-out», til Stortinget har behandlet en melding om dette fra Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Statsråd Monica Mæland (H), som er «dronningen av tvang» i regjeringen lytter ikke til Kristelige Folkeparti. Mæland presses også av Senterpartiet på Stortinget, men klarer ikke å sannsynliggjøre hvorfor Finnmark er for lite til å få lagt ut nye forvaltningsoppgaver.

NRK publiserte 3. juli en kronikk av professor dr. juris. Eivind Smith hvor han gjentar at Stortinget brøt sine egne regler da tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms ble vedtatt. Stortinget har truffet et forvaltningsvedtak om slik sammenslåing en gang, ikke to ganger slik som statsråd Monica Mæland (H) hevder.

Annonse

Denne saken handler ikke om å følge eller ikke følge Stortinget som lovgiver, slik som Høyre og Fremskrittspartiet i regjering argumenterer med. Saken handler om at Stortinget opptrer som enhver annen forvaltningsmyndighet, innenfor eget lovverk. Samt at Stortinget har brutt eget lovverk da det vedtok å slå sammen fylkene Troms og Finnmark.

Jeg er enig med Smith, når han argumenterer for at det er grunn til å regne med at folkeavstemmingen i Finnmark, hvor nesten 90 prosent stemte mot fylkessammenslåing, ville virket bestemmende på Stortingets vedtak, som ble truffet med fire stemmers overvekt. I et ordinært forvaltningsorgan ville slike saksbehandlingsfeil kunne ledet til ugyldige vedtak.

Det er pussig at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, fortsatt utøver så sterk tvang mot Finnmark, når vedtaket i ettertid viser seg å inneholde så mange bristende forutsetninger. Folket i Finnmark har i tillegg stemt mot fylkessammenslåingen.

Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget har i samspill med egen regjering gjort feil i beslutningsprosessen. Stortinget er også finnmarkingenes Storting.

Vi som bor i Finnmark må kunne kreve at beslutninger som gjelder vårt fylke blir gjort ordentlig, og uten at Stortinget bryter egne saksbehandlingsregler. Det som avdekkes av professor Smith må lede til at Statsministeren må forelegge saken om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms for Stortinget på nytt, til ordentlig og riktig behandling. Da vil ventelig tvangssammenslåingen bli nedstemt.

Neste artikkel

Elvestuen overkjører demokratiet i ulvesaken