Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fakta om urban matproduksjon

Urbant: Matproduksjon i byene kan gi bybefolkningen eierskap til hva de spiser, skriver Joakim Gitlestad. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
Urbant: Matproduksjon i byene kan gi bybefolkningen eierskap til hva de spiser, skriver Joakim Gitlestad. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

I Nationen 14. juni skriver agronom og journalist i Norsk Landbruk, Øyvind Heggdal, at urban matproduksjon ikke er et bærekraftig konsept. Han prøver å avdekke urbane myter, som han velger å kalle det, ved hjelp av realfagkompetansen sin. Selv om han serverer oss litt fakta underveis så fremstår teksten hans som intet annet enn et selvkonstruert eventyr.

Heggdal prøver å gi BySpire et godt gammeldags slag under beltestedet. Det er her, og kun her, han klarer å servere oss litt fakta. Ja, hydroponisk matproduksjon krever mer energi enn tradisjonelt jordbruk gjør; førstnevnte dyrkes inne og har sjeldent tilgang til solen, mens sistnevnte foregår utendørs og får sitt lys fra solen vår. Norge produserer sin energi fra fornybare kilder. Heggdal presterer å sammenligne den norske rene energien med et vogntog fra Spania som klarer å levere mat til oss ved kun å bruke 1350 liter med skitten diesel. Dette blir som å sammenligne antikkens trojanske hest med det moderne dataviruset med samme navn.

• Er urbant landbruk et grønt sminkelag, spør Ragna Kronstad.

Men greit nok. Hydroponi er energikrevende. La det være så. Hvis det er en ting historien har vist oss gang på gang, så er det at teknologien utvikler seg som en parabel ut ifra etterspørsel. Altså jo mer vi produsere mat ved hjelp av hydroponi, jo mer avansert teknologi utvikler vi. Det er ingen grunn til å ikke tro at fremtidens hydroponiske anlegg er mer energieffektive enn nå. Dessuten trenger vi grønne arbeidsplasser, både når det gjelder mat og energi.

Innledningsvis kan det virke som Heggdal kun er ute etter å torpedere BySpire, men på slutten av eventyret hans kommer det en åpenbaring. Han er ute etter å sverte urbant jordbruk i sin helhet. Til Nationens lesere kan han fortelle at det er greit nok å dyrke tomater på balkongen eller ta seg et besøk på Losæter og se hva bybonden har fått til der, men leserne må forstå at dette ikke er nok til å mette hele Oslos befolkning.

Annonse

Les også: Slik arbeider ordføreren i Milano for jordvern

Ingen har sagt det heller, Heggdal. Verken BySpire, eller Oslo kommune i sin nylig lanserte strategi for å bli en av de ledende byene i Europa på urbant jordbruk. FN anslår at urbant jordbruk dekker 15-20 prosent av verdens matforsyning. I tillegg til at vi kan øke Norges selvforsyningsgrad vil nærhet til matproduksjonen gi den urbane befolkningen et kunnskapsløft og et eierskap til hva de spiser. For ikke å snakke om den helsemessige effekten av å jobbe med henda i jorda.

Sist, men ikke minst så påpeker han at vår verden er besatt av bærekraft. Det håper jeg håper jeg virkelig vi er. Vi er nødt for å bli bærekraftig på den eneste kloden vi har, ellers så går vi en dyster fremtid i møte. Vi kan ikke ta mer enn vi gir. Vi må slutte å plassere oss på utsiden av økosystemet, og heller bli en del av det. Dette er realfagene oppsummert for deg, Heggdal. Beklager, men du stryker.

For ordens skyld: Spire er en klima- og utviklingsorganisasjon og har ingen forbindelser eller relasjoner med BySpire.

Neste artikkel

Trondheims skamplett kan bli Aps pryd