Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få språkmilliarden på bordet!

Jeg innleder med et nyord: Språkmilliarden. Smak på det, si ordet høyt. Kjenn hvor godt det smaker og hvor fantastisk det klinger.

Norsk språk er i fare, språket vårt er under press, varsles det. Bekymrede budskap kommer stadig, fra kulturministeren, fra Språkrådet, språkorganisasjoner, fagmiljøer og andre. Ja, fra de fleste som er glad i og opptatt av morsmålet vårt.

Vi lever i et helt annet samfunn idag enn for bare fem år siden. Utviklingen går fort. Antallet innbyggere som ikke har norsk som morsmål øker, både de som søker beskyttelse her og de som kommer hit for å arbeide. Nettet og nettbaserte tilbud blir viktigere dag for dag, også for språket vårt.

Morsmålet er vårt viktigste felleseie, vi eier alle hver vår bit av det. Språket er vår identitet, hvem vi er og kommunikasjonsmiddelet som bygger det samfunn vi egentlig ønsker. Norsk språk er ikke bare en kultursak, men en samfunnssak på alle områder.

Det er på høy tid at det handles, gjøres noe. Næringslivet, det offentlige, kulturlivet, pressen, språkorganisasjoner og andre organisasjoner og hver enkelt av oss må ta ansvar og bidra. Samtlige departementer må ta sin del av ansvaret og ikke overlate vårt viktigste felleseie til Kulturdepartementet alene.

Annonse

Derfor språkmilliarden. Penger er avgjørende for å redde språket vårt.

Milliarden må primært brukes innen tre områder. Til å styrke norsk språk innen akademia, det vil si på universiteter og høyskoler. Norsk som fagspråk må sikres.

Like viktig er det å styrke tilbudet og kvaliteten på norskundervisning for alle som ikke har norsk som morsmål. Organisasjoner som tilbyr norsktrening må hjelpes med midler.

Det nettbaserte tilbudet på norsk til barn og unge må bedres betraktelig. Det er urovekkende når dagens 10-11-åringer – over 90 prosent av dem har smarttelefon – har YouTube som viktigste språkkanal. Det er fint å lære engelsk, men morsmålet er det viktigste.

Språkmilliarden alene er ikke nok. Det må tenkes nytt og utradisjonelt. Ikke la oss bruke knapp tid og knappe penger på å utrede, vi vet hvor skoen trykker.

La oss bruke tiden og pengene på å utrette noe for vårt viktigste felleseie, språket vårt. I disse statsbudsjettider: Få språkmilliarden på bordet!

Neste artikkel

Avisa skal fram