Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et oppgjør med sosial kontroll

Frp i regjering skal være de fremste forkjemperne for å avskaffe sosial kontroll. I Norge skal alle føle seg frie til å leve det livet de ønsker.

Frp: Intergreringspolitisk talsperson Kari Kjønaas Kjos. Foto: NTB scanpix
Frp: Intergreringspolitisk talsperson Kari Kjønaas Kjos. Foto: NTB scanpix

I revidert nasjonalbudsjett 2018 foreslår regjeringspartiene ytterligere nye tiltak mot negativ sosial kontroll: Styrking av tilskuddsordningen Frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige inngrep i unges frihet (10 mill. kroner), opprette en informasjonsportal om negativ sosial kontroll (3 mill. kroner) og midler til oppdatering av informasjonsmateriell mm. (0,5 mill. kroner), samt styrking av ordningen med minoritetsrådgivere (3,8 mill. kroner)

Mange unge jenter og gutter frarøves friheten vi andre tar for gitt. De opplever press og tvang for å tilpasse seg krav fra familien og miljøet. Alle i Norge skal ha frihet til å bestemme over sitt eget liv, og ta sine egne valg. Vår oppgave er å støtte deres viktige frihetskamp.

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot tvang og negativ sosial kontroll med til sammen 17,5 millioner kroner i 2018.

Satsingen mot sosial kontroll er historisk og nå håper jeg også venstresiden i norsk politikk får øynene opp for at dette er et uakseptabelt samfunnsproblem. Mange partier har sittet passive på sidelinjen mens Frp har snakket om utfordringene med sosial kontroll i årevis. Det virker som om Ap og SV har levd i sine egne naive bobler der det omtrent har vært tabubelagt å ta opp problemstillingen.

Heldigvis har flere frivillige organisasjoner løftet debatten om sosial kontroll derfor er det også viktig at 10 millioner går direkte til frivillige organisasjoner som jobber for å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige inngrep i unges frihet. Frp har lenge vært en pådriver for å bidra til å endre holdninger og praksis i berørte miljøer. Derfor er det viktig å styrke de organisasjonene vi vet kjenner miljøene godt, og som vet hva som virker.

Annonse

I dag er det 25 minoritetsrådgivere i åtte fylker. Ordningen er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for ungdom.

Vi trenger flere som gir råd og veiledning til utsatte elever. Derfor foreslår regjeringen å styrke ordningen med 13 nye minoritetsrådgivere og 3,5 millioner går til opplysningsarbeid.

Vi foreslår også å opprette en informasjonsportal om negativ sosial kontroll, som er oppdatert med relevant informasjonsmateriell, oversetter til flere språk og utvikler den digitale veiviseren om kjønnslemlestelse.

Sosial kontroll handler om frihetsberøvelse og vold. Vi må tørre å si høyt at dette skjer i Norge for å kunne hjelpe ofrene, og for å kunne straffeforfølge de som står bak.

Neste artikkel

Gulrot med bøy