Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et mer landbruksvennlig ting?

Venstrevri: Nytt Storting gir Telemark Bondelag håp. Foto: Benjamin Hernes Vogl.
Venstrevri: Nytt Storting gir Telemark Bondelag håp. Foto: Benjamin Hernes Vogl.

Stortinget har etter valget fått en sammensetning som ønsker en annen landbrukspolitikk enn regjeringspartiene Høyre og Frp. Telemark Bondelag forventer at dette flertallet fører en landbrukspolitikk som vil legge til rette for en matproduksjon på et mangfold av gårder over hele landet.

Det nylig avholdte stortingsvalget vil med stor sannsynlighet ha som resultat at Høyre og Frp fortsetter i regjering med Erna Solberg som statsminister. I alle fall inntil videre.

Ved overgangen september/oktober 2017 synes det usikkert om regjeringen Solberg fortsetter alene, med en eller annen form for støtte fra Venstre og KrF, eller om ett eller begge partier blir med inn i regjering.

Stortingsvalget har imidlertid ført til at regjeringen er betydelig svekket. Politikken er blitt flyttet til venstre. Det gir håp om en annen landbruks- og matpolitikk enn den som har vært ført i de fire foregående år.

Seint i fjor høst la regjeringen fram sin jordbruksmelding «Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon.» Stortingets behandling av meldingen i vår, synliggjorde et stortingsflertall som vil en ganske annen landbrukspolitikk enn hva regjeringen Solberg står for. Dette er ikke endret som en følge av stortingsvalget - tvert imot!

Annonse

Landbrukspolitikken handler om inntektsmulighet for bonden. Men like mye er landbrukspolitikk en politikk for hele folket. Den handler om hvordan landet skal sikres høyest mulig selvforsyning av de matvarer som kan produseres i Norge.

Forholdene for produksjon av mat er høyst ulike i Norge. Telemark Bondelag mener at jorda må brukes der den er, og at produksjon av mat må skje på et mangfold av gardsbruk over hele vårt langstrakte land. Det er en robust matproduksjon!

Både Venstre og Krf har i siste stortingsperiode, som støttepartier til regjeringen Solberg, flyttet landbrukspolitikken i rett retning. Det skal de to partiene ha ros for! Disse to partiene vil kunne utøve stor innflytelse på landbrukspolitikken, også i den kommende fireårsperioden.

Spesielt vil Krf være i en nøkkelrolle, i og med at partiet har havnet i vippeposisjon. Krf har et ambisiøst program på landbruksområdet, med mange gode standpunkt. Telemark Bondelag forventer at Krf vil bruke sin makt, og i tråd med sitt program, få på plass gode og framtidsrettede løsninger for et landbruk og en matproduksjon i hele landet. Krf kan i kommende stortingsperiode utgjøre en forskjell for landbruket!

Neste artikkel

Den besværlige ammekua