Et driftsvansketilskudd trengs

Småbrukarlagets leder Merete Furuberg vil gi ekstra midler til de som driver i ulendt terreng. Foto: Siri Juell Rasmussen
Småbrukarlagets leder Merete Furuberg vil gi ekstra midler til de som driver i ulendt terreng. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det er imidlertid ikke bare disse områdene som har jordbruksarealer med vanskelige driftsforhold. Også en betydelig del av kornproduksjonen på Østlandet og andre steder skjer på skifter med en størrelse som gjør at disse er i faresonen for å bli tatt ut av drift. Når en ser nærmere på hvordan økonomien i kornproduksjonen påvirkes av dårlig arrondering, små skifter osv. viser det seg at det også denne produksjonen har sterk sammenheng mellom skiftestørrelse og arbeidsforbruk pr. daa. Et tilskudd som kompenserer for driftsulempen ved å drive disse arealene kan bidra til å sikre videre drift.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Indiske bønder vant fram etter et år med demonstrasjoner