Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et alvorlig feilspor i klimadebatten

Vi mener det er mulig med betydelige utslippsreduksjoner fra landbruket uten å redusere matproduksjone, skriver innsenderne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Vi mener det er mulig med betydelige utslippsreduksjoner fra landbruket uten å redusere matproduksjone, skriver innsenderne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vi konstaterer at Bob van Oort, Cicero, ikke ønsker å kommentere det vi utfordret ham på, nemlig betydningen av matsikkerhet på en klode med høy befolkningsvekst og der klimaendringer vil gi store utfordringer for matproduksjonen. Husdyrforskere er også opptatt av å begrense klimaendringene. Vår rolle i dette er å levere et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av klimagasser til en velorganisert næring som allerede har tatt klare initiativ til dette selv gjennom «Klimasmart Landbruk».

Vi mener det er mulig med betydelige utslippsreduksjoner fra landbruket uten å redusere matproduksjonen. Befolkningsveksten både i Norge og globalt krever dette. I tillegg er vi opptatt av at oppmerksomheten nå rettes mot det som virkelig monner for å redusere klimafotavtrykket til hver enkelt av oss. I den sammenheng mener vi fokuset på norsk kjøttforbruk er et alvorlig feilspor.

Den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPPC) viser tydelig hvor utfordringene ligger. Global befolkningsvekst kombinert med økonomisk vekst er de store driverne til økte CO2-utslipp fra fossile kilder, og disse vil fortsette å øke dersom tiltak ikke rettes mot dette.

• Les også: Vi må ikke bare spørre om Norge kan kjøpe seg ut av matkriser, men om vi bør gjøre det.

Fossile kilder utgjorde sammen med industri 78 prosent av økningen i globale utslipp fram til 2010, og har fortsatt å øke. Det konkluderes også med at «en økende andel av CO2 utslipp fra fossile kilder og industri i lavinntektsland er forårsaket av produksjon av varer og tjenester eksportert til høyinntektsland». I tillegg kommer reiser: «Omtrent 10 % av klodens befolkning er ansvarlig for 80 % av totale motoriserte passasjer-km, mens de øvrige reiser sjelden eller aldri».

Van Oorts kollegaer ved Cicero har publisert en vitenskapelig studie om klimaeffekten av nordmenns reisevaner, som viser at nordmenns fly- og bilreiser bidrar mest til global oppvarming, hhv. 55 prosent og 36 prosent. Det er særlig de lange flyreisene utenlands som gir størst utslipp. Disse er ikke inkludert i vårt offisielle klimafotavtrykk. Det er heller ikke transport av vårt forbruk av varer produsert på den andre siden av kloden.

Annonse

I denne virkeligheten er det mildt sagt merkelig at en klimaforsker fortsetter å fokusere på at «å kutte et kjøttmåltid i ny og ne» er betydningsfullt for kutt i utslipp. Enda mer oppsiktsvekkende er det at van Ort hevder at «det er lettere, og derfor mer sannsynlig å kutte noen kjøttmåltider enn å kutte bilturer eller flyturer».

Ifølge beregninger fra de samme forskerkollegaer utgjør en flyreise tur-retur Oslo-London 480 kg CO2. Dette tilsvarer mer enn årlig personforbruk av storfekjøtt i Norge, mens fly tur-retur Oslo-Bergen tilsvarer ca. halvparten av årsforbruket.

• Les også: Regnet i haust gir stort importbehov for matkorn

Hver nordmann har i gjennomsnitt et klimafotavtrykk 40 prosent høyere enn verdensgjennomsnittet. For å nå togradersmålet for global oppvarming må klimaavtrykket til hver av oss ifølge Miljødirektoratet reduseres med 90 prosent innen 2050.

Det krever en betydelig og nærmest uforståelig omstilling i vårt levesett som går milevis utover det å redusere ett kjøttmåltid «i ny og ne», eller å bli veganer for den saks skyld. Klimaforskere bør ha et spesielt ansvar for å bidra med korrekte fakta til en konstruktiv klimadebatt. Kjøttfokuset er og blir et feilspor.

Neste artikkel

Sp og Frp i klinsj om bønder og jord: – Kamp mot tyngdekrafta