Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ESA-krav er bra for distriktsjobber

Advokat i Virke: Anita Sundal. Foto: Virke
Advokat i Virke: Anita Sundal. Foto: Virke

Nationen skriver på lederplass 8. januar at ESA-krav kan undergrave offentlige tjenester. Dette er Virke uenig i.

ESA-saken handler om tilfeller der det offentlige driver næringsvirksomhet med kunstige fortrinn som private konkurrenter ikke har.

I dag avgjøres slike saker i Brussel. Det er en ressurskrevende prosess, som fremmedgjør både virksomheter og kommuner fra det som burde være spørsmålet: Har det uheldige virkninger for lokale markeder at kommuner og andre offentlige instanser driver næringsvirksomhet med kunstige fortrinn?

Virke mener ikke at det offentlige ikke skal kunne eie eller drive næringsvirksomhet, men vi mener at det må skje på like vilkår.

Det er også det de har ønsket, når virksomheter fra hele landet har vært henvist til langtrukne saker i overvåkningsorganet (ESA).

Annonse

Det er å håpe at Nationen og andre vil se fordelene med å få «flyttet sakene fra Brussel», til et norsk regelverk tilpasset norske forhold.

Det er uheldig at private virksomheter utkonkurreres av offentlige virksomheter som driver ren næringsvirksomhet med skattefritak eller som får fordeler i form av kryss-subsidiering.

Skal vår velferdsstat på sikt være bærekraftig, er det viktig at hindre for å etablere bedrifter bygges ned. Å få innført like vilkår for offentlig næringsvirksomhet, vil være et godt skritt å ta.

Virksomhetene det er snakk om, er i vår erfaring ikke sjelden helt vanlige virksomheter lokalisert i hele landet.

Neste artikkel

Dansk gods lurte til seg 28 millioner kroner i svinestøtte fra EU