Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Erna, Vestfold må gi tilbake jordvernpris

Statsminister Erna Solberg, jeg må be deg hente tilbake Vestfolds jordvernpris.

Statsminister Erna Solberg må komme og hente Vestfold sin jordvernpris, mener innsenderen.Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vestfold fylkeskommune fikk i 2017 den nasjonale jordvernprisen for sitt arbeid med Regional arealplan og jordvern i Vestfold. Dessverre viser det seg allerede nå at prisen er dypt ufortjent.

Det er to hovedårsaker til dette:

1. I forbindelse med ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg velger man å lage helt nye veisystem som vil ta over 100 dekar matjord av beste kvalitet. På dette arealet kan man produsere korn til 150 000 brød årlig. Man har helt fram til sluttbehandlingen forsøkt å skjule jordvernkonsekvensene. Dette har man fått til ved å dele opp utredningene i flere trinn.

2. I tillegg har det samme fylkesting med regjeringspartiet Høyre i front bedt Bane Nor utrede en tredje trasé på Vestfoldbanen, det såkalte Jarlsbergalternativet, som vil gi enda større tap av matjord, totalt 200-300 dekar. Dette har de gjort til tross for at Bane Nor hadde skrinlagt dette alternativet nettopp av hensyn til natur og jordvern. Disse arealene tas fra Jarlsberg hovedgård eller gårdsbruk nær denne. Jarlsberg hovedgård har et avlingsnivå på 160 prosent av gjennomsnittet i Vestfold og langt over landsgjennomsnittet.

Annonse

Vi sløser med landets beste jord. Vi raner maten til fremtidige generasjoner.

Et annet område som ble fremhevet ved overrekkelsen av jordvernprisen var at fylket hadde klart å få med seg kommunene når den regionale planen ble laget. Men ved evaluering av planen i 2017 kom det fram lite flatterende informasjon om hvordan planen var fulgt i kommunene: Kommunene i Vestfold hadde etter bare 3-4 år omregulert 40 prosent av matjordarealene i sine kommunedelplaner.

De har godkjent at arealet kan benyttes til boliger istedenfor landbruk. I den regionale planen er det et klart mål at man skal unngå bruk av matjord - hvis kommunene allikevel velger å omregulere så skulle det skje i slutten av perioden fram til 2040.

Kommunene bryter bevisst målsettingene i den regionale planen, og det i et hårreisende tempo.

Vestfold fortjener ingen jordvernpris, den er klar til tilbakelevering. Jeg håper det er andre fylker som gjør seg bedre fortjent til den.

Neste artikkel

Nå skal du høre