Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EØS, TISA og Ap

LO-kongressen På LO-kongressen kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med en ganske fantasifull idè, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix
LO-kongressen På LO-kongressen kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med en ganske fantasifull idè, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

Det er over 150 land som handler med EU. Ingen utenom Norge, Island og Liechtenstein må endre lovverket sitt eller svekke sine tariffavtaler for å få gjort det. I 1993 stod de 12 EU-landene for 58,2 prosent av norsk fastlandseksport foruten olje og gass. I dag står de for 44,5 prosent, utenom olje og gass. EU har faktisk blitt noe mindre viktig for Norge. Det er heller ingen som tror på at EU skal sette i gang en handelskrig mot Norge om det ikke var EØS. Folk har hørt om at vi må ha EØS-avtalen for å få solgt varene våre, men de kan ikke fortelle hvorfor.

På LO-kongressen kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med en ganske fantasifull idè om å bruke menneskerettslova for å styrke arbeidsrettighetene i Norge når de må vike for lovene i EU. Flere har sådd tvil om denne strategien. Mads Andenæs og Stian Øby Johansen har blant annet gjort det. Med dette utspillet medgir Støre at det handlingsrommet som det har blitt snakket så varmt om, ikke er godt nok til å ivareta norske arbeidstakere sine interesser i EØS sammenheng. Likevel var denne taktikken god nok til å roe ned delegatene på LO-kongressen. Det politiske handlingsrommet som EØS gir og som Støre har forsvart denne avtalen med har vi fått slått fast ikke er god nok.

Ledelsen i AP er positive til TISA, (Trade In Services Agreement) det er uforståelig. Grunnen til at Uruguay trakk seg fra TISA-forhandlingene er at forslaget til avtale er framfor alt en måte å sette grenser for nasjonalstatene sin selvråderett. Ap unngår så langt det er råd all debatt om avtalen. I partiprogrammet står det ting om TISA som det ikke er dekning for. Det gjelder påstanden om at TISA vil være bra for sysselsettinga. Odd Tarberg har prøvd å få Ap til å komme med grunnlaget for denne påstanden, han har nå fått stadfesta at et slikt grunnlag ikke finnes og at man bare antar det. Man sikter til at internasjonal varehandel skaper grunnlag for norske arbeidsplasser i eksportrettet industri, så kan tjenesteeksport ha positiv sysselsettingseffekt. Dette betyr at en negativ effekt av hardere konkurranse fra utenlandske bedrifter som kommer inn på det norske markedet, er slik TISA vil føre til er ikke med i vurderingen av sysselsettingseffekten i det hele tatt. I Ap sitt valgprogram står det at TISA vil være «viktig for sysselsettingen», er misvisende.

Annonse

TISA-avtalen er «sminket» og er en avtale som styrker de store konsernene sine interesser og som samtidig svekker arbeidstakersiden. Den internasjonale lobbyorganisasjonen for næringslivet, Global Services Coalition presset på at for at landene skulle være ferdige i 2016. På listen over krav finner vi kravet å «minimere politisk handlingsrom». Det er både skuffende og farlig at Ap går god for dette. Hvor skal galskapen ende? Ikke minst, hvor er media? Er det noen som har fått munnkurv? Det må være lov å spørre og det er lov å være både kritisk og skeptisk.

Neste artikkel

Fylkesrådslederen i Troms og Finnmark vil starte splittingen av fylket