Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EØS sikret unntak fra EUs ståltoll

EØS-avtalen sikret at Norge ble unntatt fra EUs beskyttelsestiltak på stål.

EØS-fornekter: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto:  NTB scanpix
EØS-fornekter: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB scanpix

Dette er svært viktig for norsk industri og for Norge. En vanlig frihandelsavtale ville ikke gitt dette unntaket, noe det faktum at Sveits ikke ble unntatt viser.

Dette er tydeligvis vanskelig for den norske nei-siden å akseptere. De har i årevis holdt opp den sveitsiske modellen som sitt ideal for en norsk tilknytning til EU. Da blir det vanskelig for dem å innrømme dens svakheter. I sin iver etter å underminere EØS-avtalen påstår Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, 20. juli i NRK at det ikke er EØS-avtalen vi kan takke for unntaket. Dette til tross for at Europakommisjonen i sin begrunnelse peker på den tette markedsintegrasjonen som følge av EØS-avtalen.

Vedum antyder at dette ikke var så viktig for Sveits og påstår at stål og aluminium er mindre viktige næringer for Sveits. De rundt ti tusen ansatte som arbeider i den sveitsiske aluminiumsindustrien vil antagelig stille seg noe uforstående til den påstanden. Sveits er en stor produsent av stål- og aluminiumsprodukter. Dens maskin- og ingeniørindustri er verdensledende. Omtrent 90 prosent av denne industriens eksport går til EU. Sveits førte et intenst lobbyarbeid mot Brussel for å bli unntatt fra beskyttelsestiltakene.

Det er interessant at når økonomiminister Schneider-Ammann besøkte Brussel i april for å lobbe, fikk han beskjed av handelskommissær Malmstrøm at EUs tiltak måtte være i tråd med WTO og ikke diskriminere andre handelspartnere. I praksis betyr dette at dersom EU hadde unntatt Sveits, ville de følt seg forpliktet til å unnta alle sine andre frihandelspartnere. Men EØS er altså noe mye mer enn en frihandelsavtale. Og det reddet oss denne gangen. Norge ble unntatt. Sveits ble det ikke.

Neste artikkel

Regjeringen får både skryt og kjeft for nytt EØS-utvalg