Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EØS beskytter norske pappaer

«Diskriminering av fedre kan vi ordne opp i uten hjelp fra EU», skriver Nei til EUs Margaret Eide Hillestad i Nationen den 14. mai.

Pappaperm: Diskriminering hører ikke hjemme i EØS, skriver innsenderen. Foto: Jan Haas/NTB scanpix

ESA er ikke EU. Vi er et EØS-tilsyn som lenge har bedt Norge om å rydde opp i systematisk forskjellsbehandling av fedre og mødre. EØS-avtalens bestemmelser beskytter mot diskriminering. Og det skal norske pappaer være glade for i denne saken.

EØS-avtalens bestemmelser beskytter mot diskriminering.

Fedre som ønsker å ta ut betalt foreldrepermisjon i Norge, møter krav og betingelser som mødre ikke gjør. Denne innskrenkingen av menns rett til foreldrepenger har pågått i årevis. Norge kan ikke diskriminere bare på grunn av kjønn. Det beskytter likestillingsdirektivet i EØS-avtalen mot.

Annonse

Hvor mye den norske stat ønsker å betale foreldre for å ta ut permisjon, er selvsagt opp til Norge. Diskriminering er vår eneste innsigelse mot en ellers raus ordning. Uansett hvordan systemet for foreldrepenger settes opp, så gjelder imidlertid én grunnregel: Det må være tuftet på likebehandling.

Dette er et EØS-prinsipp som gir god mening. Og det er et prinsipp som Stortinget har valgt å forplikte Norge til. Stortinget har også gitt ESA jobben med å varsle når EØS-avtalen ikke overholdes. Den jobben tar vi på alvor.

ESA har brukt flere år på å søke en løsning med norske myndigheter – uten hell. Det er grunnen til at vi nå tar saken til EFTA-domstolen.

Diskriminering hører ikke hjemme i EØS.

Neste artikkel

Store matprodusentar er antibiotika-verstingar