Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EØS-avtalen og GMO-er: Ingen grunn til bekymring

Norge kan fortsatt legge ned forbud mot GMO-er godkjent i EU.

Vi må ta debatten om fremtidig genredigering, skriver innsenderne. Foto: Khakimullin Aleksandr / Mostphotos
Vi må ta debatten om fremtidig genredigering, skriver innsenderne. Foto: Khakimullin Aleksandr / Mostphotos

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, er bekymret for at Bioteknologirådets initiativ med å evaluere GMO-regelverket i Norge kan sette vårt nasjonale handlingsrom under press.

Torsdag 14. juni skriver Kleveland at en endring av genteknologiloven kan vanskeliggjøre Norges mulighet til å avvise EU-godkjente GMO-er. Dette stemmer ikke.

Bakgrunnen for saken er Bioteknologirådets arbeid med genteknologiloven, der muligheten for å myke opp krav til godkjenning er drøftet.

Vi har bedt om tilbakemelding på vår uttalelse om fremtidig GMO-regulering, og har mottatt hele 49 innspill fra alle ledd i verdikjeden, fra forskere og næringsaktører til forbrukere og interesseorganisasjoner. Initiativet har også skapt stort engasjement i åpne debattmøter over hele landet.

De aller fleste trekker frem hvor viktig det er at vi tar denne debatten nå, sett i lys av den genteknologiske utviklingen. Flere genredigerte produkter som har potensial til å bidra til en mer bærekraftig matproduksjon, er under utvikling. Dette gjør at teknologien også er interessant for norsk land- og havbruk, som Kleveland selv trekker frem.

Annonse

I tillegg gjør den teknologiske utviklingen det vanskelig å trekke juridiske skillelinjer like klart som før. Derfor er det grunn til å se på om dagens lovgivning fra 1993, og praktiseringen av loven, er tilpasset dagens genteknologiske muligheter.

Uavhengig av hvilke krav som skal gjelde, mener et samlet Bioteknologiråd at hovedprinsippene i genteknologiloven skal ligge fast. Organismer fremstilt ved genteknologi skal være trygge for helse og miljø, bærekraftige, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige.

Så lenge disse kriteriene ligger fast, vil ikke tilpasningen Norge har i EØS-avtalen komme i spill, selv om innholdet i en konsekvensutredning forenkles, eller loven skulle bli endret på andre måter. Med bakgrunn i kriteriene i genteknologiloven vil Norge fortsatt kunne legge ned forbud mot GMO-er godkjent i EU under utsettingsdirektivet.

Bioteknologirådet arbeider nå med å revidere uttalelsen i lys av alle innkomne innspill, og vil oversende våre endelige anbefalinger til regjeringen i løpet av høsten.

Vi håper dette blir et viktig bidrag til et tidsriktig og fremtidsrettet lovverk som samtidig ivaretar alle viktige hensyn.

Neste artikkel

Tanker om sted i storm og stilla