Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En uholdbar situasjon

Også denne beitesesongen har det i store deler av landet vært dramatiske tap av sau til rovdyr.

Ulven er kommet for å bli i Norge. Stortinget har imidlertid vedtatt en politikk som skal gjøre det mulig å drive beitenæring i de områder som er prioritert for beitende husdyr, skriver innsenderen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Ulven er kommet for å bli i Norge. Stortinget har imidlertid vedtatt en politikk som skal gjøre det mulig å drive beitenæring i de områder som er prioritert for beitende husdyr, skriver innsenderen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Forvaltningens oppfølging av vedtatt rovdyrpolitikk har skapt en situasjon som er ute av kontroll, med de lidelser det innebærer for dyr og folk. Det hele har eskalert fra vondt til verre. Vi i Telemark Bondelag beklager sterkt utviklingen!

Med unntak av noe tap av sau til gaupe enkelte steder i fylket, har Telemark så langt vært forskånet fra store tap av beitedyr til ulv, bjørn og jerv. Telemark er derfor et beiteområde for sau som oppleves i stor grad som «fredelig» og trygt. Det er imidlertid ikke gitt at dette vil være framtida.

Situasjonen i Telemark står i sterk kontrast til hva man opplever i fylker som Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag. Store områder tømmes for husdyr, fordi innslaget av rovdyr er så høyt at tapene av sau og lam blir svært store. Slike tap innebærer selvsagt store lidelser for dyra. I tillegg er det svært tøft for de gardbrukerne, og deres familier som står midt oppe i dette. Telemark Bondelag mener at det siste er underkommunisert.

Ulven er kommet for å bli i Norge. Stortinget har imidlertid vedtatt en politikk som skal gjøre det mulig å drive beitenæring i de områder som er prioritert for beitende husdyr. Det er likevel noe som er helt galt fatt ved forvaltningens håndtering av vedtatt rovdyrpolitikk.

Et dessverre klart eksempel på det, er tall fra Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) som viser at 78 prosent av tapet av sau til ulv, skjer utenfor ulvesona, - altså i områder hvor det skal være mulig drive med beitende dyr. Mye av tapet skjer til alt overmål langt utenfor sona. Dette er en totalt uakseptabel situasjon som krever resolutt politisk opptreden og vilje til opprydding.

Vi vil utrykke sterk støtte til kollegaer i andre deler av landet som sliter med tap av husdyr til rovdyr. Dette er ikke et spørsmål om man er for eller mot rovdyr, men om muligheten til å opprettholde matproduksjon basert på verdifulle ressurser som skog og utmark. Telemark Bondelag vil sterkt oppfordre stortingsbenken til Telemark om å ta rovdyrsituasjonen og hensynet til beitenæringa opp i sine respektive partier.

Vi har også klare forventinger til at landbruks- og matminister Bård Hoksrud følger opp Stortingets rovviltforlik, slik at beitedyr fortsatt kan høste trygt av de rike utmarksressursene landet har å by på.

Neste artikkel

Skogeiere og bønder kan bidra til lavere strømpris