Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En MDG-sauebondes bekjennelser

Verdt det: MDG kan være riktig valg også for en sauebonde selv om partiet vil ha litt for mye ulv, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen
Verdt det: MDG kan være riktig valg også for en sauebonde selv om partiet vil ha litt for mye ulv, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kan en bonde stemme på MDG? Endatil en sauebonde?

Svaret er ja. Jeg kan det. Både som sauebonde, som melkebonde, som mor og som medmenneske.

Men kanskje først og fremst som mor.

Jeg mener helt oppriktig at min generasjon har et stort ansvar for å snu klimautfordringene.

Gjør vi ikke det, vil mine barn og barnebarn får enorme utfordringer i sin hverdag. Vi ser dem rundt oss hver dag. Den litt mildere vinteren, den litt våtere sommeren. De voldsomme regnskyllene. Og egentlig er vi i Norge og i Østerdalen heldige, Vi ser ikke de store konsekvensene enda, men vi kan undre oss over bjørkemålerens herjinger.

Langt verre er det for dem som bor i andre land. Som opplever ekstrem tørke, slik at avlingene år etter år tørker bort. Buskapen dør. Dette er de fattigste av de fattige. Som opplever at jorda blir ufruktbar av klimaendringene. Tørke, overforbruk og forurensning har gjort grunnvannet enten ubrukelig eller brukt opp. Dermed mangler de helt grunnleggende ting som mat og rent vann. Dette er spådd å være årsaken til krig i det neste århundre. Klimaendringene vil drive store menneskemengder på flukt.

Les også: Maner til global bondeklimakamp

Og da er det godt vi har et parti i Norge som faktisk tar dette på alvor. Og samtidig har en svært hyggelig landbrukspolitikk. MDG ønsker å ta vare på de små og mellomstore brukene. Det skal gjøres ved å styrke tollvernet og spisse tilskuddsordningene slik at man kan få en god økonomi også på disse gårdene. Ved å bruke kanaliseringspolitikken aktivt, vil man kunne beholde korn og grønnsaksproduksjon der jord og klima er best for det og holde de grovfôrbaserte husdyra i de marginale områdene. Derfor er økt beitetilskudd et av virkemidlene MDG har foreslått i sitt alternative landbruksoppgjør.

Les også: Lundteigen tråkker i salaten

Annonse

Å produsere mat er en kjempeviktig jobb som bør gi en levelig økonomi.

Og en levelig økonomi er viktig også for at dyra skal ha det bra. Derfor har MDG en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden. Ved å for eksempel innføre progressive beitetilskudd, der man gir tilskudd etter hvor lenge dyra går på beite. En annen ting MDG jobber for, er egne, kunnskapsrike politifolk over hele landet som har dyr og kampen mot overgrep mot dyr som sitt fagfelt.

MDG satte også av 30 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett for å styrke veterinærdekningen over hele landet.

Når mat stadig skal bli billigere, er det noen som må betale prisen. Og det er det dyra, jorda og klimaet som gjør. Og bonden. Derfor trenger vi en politikk som helt endrer kurs. I løpet av en generasjon, har landbrukets andel av BNP sunket fra 5 til 1 prosent. Enda det faktisk er slik at for hver krone staten putter inn i landbruket, får staten to tilbake i form av verdiskapning. Bedre avkastning finnes vel knapt. Og for de pengene får de et landbruk som er unikt i sin dyrevelferd og dyrehelse.

Derfor ønsker MDG en opptrappingsplan, der målet er at bondens inntekter er lik med sammenlignbare grupper innen syv år. Fordi MDG ser verdien av alle bønder. Og jobben som gjøres for jorda, dyra og menneskene.

Legg til at MDG også vil føre en human asyl- og flyktningpolitikk, har en helhetstanke i skolepolitikken, der barna skal få være barn og ha høy tetthet av voksne rundt seg. Så har du et vinnvinn-parti.

Så får jeg leve med at MDG vil ha flere ulver enn jeg vil.

For det store bildet er viktigst.

Neste artikkel

Dette er biodrivstoff