Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den syvende dagen

Begge deler: Det kan være fullt mulig å bevare søndagen som en felles fridag for de fleste, samtidig som vi åpner for en begrenset varehandel, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

lederplass 1. februar viser Nationen hvor fornøyd den er med at opposisjonen på Stortinget regelrett kortsluttet debatten om søndagsåpent da de, sent kvelden før, vedtok at hellidagsfredsloven ikke skal endres.

Nationen mener det at regjeringens høringsnotat om søndagsåpent fra 2015 fikk liten støtte befolkningen, er begrunnelse god nok for ikke å tenke nytt om annerledesdagen. Men, det er å hoppe fullstendig bukk over rapporten fra det offentlig nedsatte utvalget som har sett grundig på reglene for søndags- og helligdagshandel som kom før jul.

Deres forslag er nå sendt på høring, og jeg mener det var useriøst av Stortinget å ikke ta seg bryet med å avvente høringen av disse, men i stedet avfeie debatten før den er tatt.

Selv om Nationen ser ut til å være en varm forsvarer av dagens regler, mener mange at de er uoversiktlige, urettferdige og umoderne. Flertallet i utvalget foreslår en modell som legger vekt på å skape likere konkurransevilkår og samtidig skjerme søndag formiddag og de store høytidsdagene. Jeg mener noen av forslagene er konstruktive.

For eksempel at alle frittstående butikker under 150 m2 skal kunne holde åpent, men at alle større butikker må holde stengt og at åpningstiden på søndager begrenses til tidsrommet 13.00-19.00. Noen flere mindre butikker vil sikkert velge å holde åpent, mens mange ansatte som i dag arbeider på de store hagesentrene får fri på søndagen.

Annonse

I Høyre har vi ikke konkludert, men vi mener det er riktig å la de nye forslagene om søndagshandel bli behørig hørt. Også fordi den største konkurrenten til norsk varehandel i årene fremover er den døgnåpne netthandelen.

Det kan være fullt mulig å bevare søndagen som en felles fridag for de fleste, samtidig som vi åpner for en begrenset varehandel – på en bedre måte enn i dag. Små butikker i mange av våre mindre lokale handelssentrum, ville med utvalgets forslag til regler, kunne holde åpent en begrenset periode på søndag, mens kjøpesentrene må holde stengt.

Jeg ville tro det var en distriktsvennlig tilnærming, men Nationen er kanskje mer opptatt av å sikre eksistensen til de store hagesentrene i bynære områder, enn den lokale butikken på småstedene?

Neste artikkel

KrF inn i regjering – med et nødskrik