Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelagets udokumenterte ulvetulletall

Ulv: Det er uenighet mellom Bondelaget og WWF/Naturvernforbundet om hvor mange ulver det er i Norge.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Ulv: Det er uenighet mellom Bondelaget og WWF/Naturvernforbundet om hvor mange ulver det er i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hedmark Bondelag v/leder Erling Aas-Eng kritiserer Naturvernforbundet og WWF for å fare med tull med tall om ulv. Samtidig presentere Bondelaget egne, udokumenterte tall der de «nøkternt anslår» at det er mye mer ulv enn det rovdata hittil har registrert. Det er useriøst!

Naturvernforbundet og WWF har vist til www.rovdata.no sine offisielle bestandstall, publisert 01.06. 2017. Det var 54-56 helnorske ulver vinteren 2016-2017, en nedgang i antall helnorske ulver på 17 prosent. Grunnen til at vi viser til antall registrerte helnorske ulver er at det er helnorske ulver som skytes på de vedtatte norske lisenskvotene. Det er ikke åpnet for lisensjakt på grenseflokkene.

Naturvernforbundet og WWF er kjent med at det sist vinter også var registrert 51-56 ulver i sju grenseflokker, men de skal ikke skytes. Vi mener det er riktigst å relatere kvoten på 42 ulver til helnorske dyr, siden de er de som skytes, og fordi norske lover, vedtak og forpliktelser utøves og gjennomføres på norsk territorium.

Det er kommet oppdaterte ulvetall per januar 2018. Heldigvis var det noen flere ynglinger i 2017. Samtidig kan alfadyr både i Østmarka og Hobøl være borte, det minimaliserer sjansen for yngling i år. Mange kull er små med bare 1-4 valper. Samtidig minner vi om:

1. Antall ynglinger varierer, fra sju helnorske kull i 2015, fire i 2016 og noen flere igjen i 2017.

2. Sjansen for yngling i Østmarka og Hobøl i 2018 er minimal på tross av yngling i 2017.

3. De to største ulvefamiliene er utryddet, små familier gjenstår.

4. Færre valper i kullene skyldes mye innavl i en svært liten bestand, som igjen gir lavere tilvekst.

Annonse

5. Av foreløpig registrert 56-57 helnorske ulver, 97-98 inkludert grenseflokkene,) er allerede 21 dyr skutt. Flere hadde særlig verdifulle gener.

Bondelaget kritisere vår bruk av offisielle tall, men er selv svært lemfeldig med egne tallkunster.

Deres tabell er basert på foreløpig status, og de konkluderer med en betydelig bestandsvekst fra 2016 til 2017. Det er feil å bruke foreløpige tall på denne måten, siden for eksempel en feilkilde som varierende sporingsforhold fra sesong til sesong kan gi store utslag. Gjennom å generalisere på usikkert grunnlag konkluderer Bondelaget med at de «endelige tallene ligger 50-100 % høyere».

Bondelaget mister troverdigheten når de benytter foreløpige tall for å lage egne bestandstall. Verst blir det når det konkluderes med at «Legger vi dette til grunn vil et nøkternt anslag kunne gi 130-150 ulv». Å beskylde oss for tull med tall når de selv dikter opp egne, udokumenterte bestandstall, nærmest definert som fasit, er useriøst.

Vi viser til ulvedebatten høsten 2016, da leder av NJFF Hedmark, Svein Arne Gjems hadde regnet ut at det den gang var minst 150 ulver i Norge. Rovdatas offisielle tall viste 105-112 ulver, inkludert grenseflokker, altså langt færre enn hva den sindige hedmarkingen Gjems påsto.

Det er greit nok at vi er uenige om rovdyrpolitikken, men la oss i det minste forholde oss til offisielle tall. I skrivende stund er allerede 21 ulver skutt siden lisensjaktstart. De vil i alle fall ikke være her ved beitestart selv om Bondelaget har inkludert dem i sin «fasit». Vi ber Bondelaget om å stanse sin misvisende bruk av egenproduserte ulvetall om minst 130-150 ulver i Norge. Det er feil, udokumentert, useriøst og ikke minst konfliktdrivende.

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr