Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget, jordvern og kommunene

Får kritikk: Bondelaget, med nestleder Frøydis Haugen. Foto: Patrick da Silva Sæther
Får kritikk: Bondelaget, med nestleder Frøydis Haugen. Foto: Patrick da Silva Sæther

I Nationen 6. april ser vi at Bondelaget vil ta makta fra kommunene i jordvernsaker, fordi kommunepolitikerne ikke greier å stoppe nedbyggingen av dyrket mark. «Ansvaret må løftast til eit nivå utan det same krysspresset som kommunepolitikarane sit med» sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Med dette stiller Bondelaget seg på linje med alskens pressgrupper, sist Georg Fredrik Rieber-Mohn, som vel er en hel pressgruppe alene, om kommuner og hyttebygging. Alle disse synes å vite at kommunene mangler kompetanse, er sneversynte, kortsiktige, styrer etter profitt og uten tanke for allmennhetens behov, når det gjelder nettopp deres fagområde.

Sannheten er imidlertid at kommunene over hele landet har ansatte/innbyggere med samme utdanning som andre forvaltningsnivåer og man er underlagt akkurat samme lovverk. Vettet er dessuten neppe samlet bare i høyere forvaltningsnivåer eller i hovedstaden. Til forskjell fra alle besserwisserne har kommunene et eierskap og ansvar for sine kommuner innenfor de rammer nasjonal politikk gir.

Dette ansvaret krever at man balanserer alle hensyn i hver enkelt kommune, og det er det ingen regional- eller nasjonal spesialfagbyråkrat eller miljøelite som kan gjøre bedre enn lokalpolitikerne. Denne balansen er dessuten forskjellig fra kommune til kommune. Dette er så enkelt som at den som har skoen på kjenner best hvor den trykker.

Nå mener selvsagt alle pressgruppene, Bondelaget også åpenbart, at deres eget fag er det aller viktigste og krever spesialbehandling, men ingenting er allikevel viktigere enn å balansere hensynene i hver enkelt kommune. Når utviklingen går i feil retning må skytset isteden rettes imot de nasjonale rammebetingelsene. Det er de nasjonale politikerne som har ansvaret for å lage rammevilkår som virker, mens lokalpolitikernes oppgave er å handle hensiktsmessig ut ifra disse.

Annonse

Dessverre ser vi av og til nasjonale politikere som skylder på kommunene når virkemidlene de har vedtatt ikke virker. Samtidig kritiserer Riksrevisoren urovekkende ofte både storting og regjering for ikke å følge opp sine egne målsettinger og/eller sjekker om virkemidlene de vedtar virker. Nylig kom dette med all tydelighet fram i bioenergisatsingen, hvor ambisiøse politiske mål synes helt glemt, uten noe forsøk på politisk kurskorrigering.

Muligens er det pressgruppeaktivisme og karrierepolitikerutviklingen vi ser resultatene av? Da er det i alle fall en liten betryggelse i at statssekretær Lars Jacob Hiim slår fast at kommunene vet best, i alle fall hva hyttebygging angår.

At Bondelaget hiver seg på denne pressgrupperetorikken, er skuffende, fordi det er nettopp faglighet og «sunt bondevett» som styrer i kommunene. Å mene at lokalpolitikerne ikke tåler «krysspresset» er utidig urbanarroganse. Lokalpolitikerne tåler krysspresset de utsettes for, også i jordvernsaker.

Neste artikkel

Knut sprengte vekk fjell for å plassere korntørka på andre steder enn på matjorda