Biokull – landbrukets «klimagull»?

Kull og grønne skoger: Kristin Stenersen og Bjørge Madsen på Skjærgaarden gartner i i Åsgårdstrand leder et pilotprosjekt for biokull.
Kull og grønne skoger: Kristin Stenersen og Bjørge Madsen på Skjærgaarden gartner i i Åsgårdstrand leder et pilotprosjekt for biokull.

Skal produksjon og bruk av biokull bli det store og positive klimabidraget både FNs klimapanel og norske eksperter beskriver, må minst tre forhold være på plass: kunnskapsutvikling og informasjonsspredning blant de som til syvende og sist skal iverksette tiltaket, i dette tilfellet bøndene; faglig og politisk enighet om mål og strategier; og mer forskning på verdikjeder, økonomiske konsekvenser og langtidseffektene av biokull.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

MDG om Grytten-rapport: – Dette løser ingenting for bøndene