Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bærebjelken i norsk matproduksjon

Drøvtygger: Viktig kilde til protein basert på norske ressurser. Foto: Mariann Tvete
Drøvtygger: Viktig kilde til protein basert på norske ressurser. Foto: Mariann Tvete

I vår debatt med Bob Van Oort (CICERO) om matsikkerhet og klimaendringer avsluttet han sitt innlegg før jul med å spørre hvorfor undertegnede er så opptatt av at vi skal spise og produsere like mye kjøtt. Dette vitner om at Van Oort ikke har forstått våre poenger.

Vårt fokus var og er rettet mot hvilke utfordringer global befolkningsøkning og klimaendringer vil gi for norsk matforsyning.

Befolkningen i Norge øker nå med ca. 500 000 per tiår. Alle skal ha mat, og matsikkerhet betyr at matproduksjonen i størst mulig grad må baseres på de naturgitte forutsetninger vi har.

Kjølig klima og jordsmonn innebærer at det er begrensede muligheter for å produsere vegetabilsk planteprotein på norske arealer direkte til menneskemat, og det må skje i vekstskifte med korn. Husdyrprodukter, som blant annet kjøtt, er derfor vår viktigste kilde til protein basert på norske arealer. Her står drøvtyggeren i en særstilling som fundament i norsk matproduksjon.

Annonse

Van Oort målbærer velkjent tabloid argumentasjon om mulighetsrommet for økt produksjon av mat som kan erstatte husdyrproduktenes ernæringsmessige betydning som kilde til protein, energi, vitaminer og mineraler.

Så langt vi kjenner til er disse argumentene aldri blitt dokumentert med realistiske beregninger utført av kompetente fagmiljøer. Dette gjør debatten meningsløs, som vi derfor avslutter fra vår side.

Neste artikkel

Bønder betaler millionbeløp – men forskningsanlegget er ikke i drift