Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avvikling det eneste rette

Pelsydnæringen: Bør avvikles, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

«Hvorfor forby pelsnæringen?» spør lederen i Rogaland bonde- og småbrukarlag, Nils Melbøe. Han mener pelsdyravvikling innen 2025 er et svik mot næringen. Så serverer han en rekke argumenter for at næringen bør bestå. Disse argumentene holder simpelthen ikke vann.

Først til påstanden om at Norge er verdensledende på dyrevelferd hos pelsdyr: Pelsdyroppdrett drives på lignende måte i alle pelsproduserende land. Dyrevernalliansen har systematisk gått gjennom regelverket for pelsdyrhold i Norge, Danmark og Kina, punkt for punkt. Forskjellene er ikke er av grunnleggende betydning.

Melbøe hevder at pelsdyrene ikke lenger er ville dyr. Hvilken forskning han baserer dette på, er usikkert. Vi i Dyrevernalliansen opererer blant annet med fagkunnskap fra Universitetet i Cambridge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Førstnevnte universitet, som har verdens fremste ekspertise på temming av dyr, fastslår at norske avlsmetoder er fulle av feilkilder og er lite effektive. NMBU fastslår i en rapport fra 2012 at kun et fåtall av dyrene er tamme: 37 prosent av minkene og 40 prosent av revene bestod tamhetstestene.

Melbøe fremstillier pelsdyrnæringen som en gave for miljøet. Men når miljøbelastningen til en kilo pels er på rundt 140 kg CO2, sammenlignet med rundt 20 kg for ull, faller dette på sin egen urimelighet.

Annonse

Melbøe skriver at pelsdyrnæringen er viktig for distriktslandbruket med sine 230 pelsdyrfarmer. Dette stemmer dårlig med virkeligheten: I løpet av de siste 20 årene er fire av fem pelsfarmer blitt nedlagt. Basert på statens distriktsindeks, holdes kun 5 prosent av pelsdyrene i de minst sentrale strøkene, mot 51 prosent i de mest sentrale strøkene.

Mulighetene for å oppnå god og anstendig dyrevelferd for pelsdyrene er totalt annerledes enn for vanlige husdyr. Derfor er dette den eneste formen for dyrehold som Dyrevernalliansen ønsker å avvikle.

Neste artikkel

– Tall redder ikke pelsdyrnæringa