Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arvesølvet er vårt

Fast: Energipolitikken ligger fast, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: NTB scanpix

Debatten om Norges tilknytning til EUs energibyrå Acer preges av mange feilaktige påstander. En av dem er at vi vil miste kontrollen over de verdifulle fornybare energiressursene våre. Dette er uten rot i virkeligheten. Arvesølvet forblir norsk.

Selv om Norge tar del i et mer harmonisert regelverk for energimarkedene gjennom EØS-avtalen, har vi fortsatt full suverenitet over energiressursene våre. Et mer omfattende og detaljert europeisk regelverk gjør ikke at EU vil få råderett over det norske kraftsystemet. Energipolitikken vår ligger fast. Norske myndigheter skal fortsatt avgjøre konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler.

Ingenting ved Acer eller EUs tredje energimarkedspakke påvirker dette. Tilknytningen til Acer vil heller ikke påvirke eierskapet til kraftressursene våre. Omkring 90 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge er offentlig eid, gjennom.kommuner, fylkeskommuner og staten. Slik vil det fortsatt være.

Annonse

I Norge har vi et godt fungerende energisystem basert på en nær utslippsfri kraftsektor. Vi har en stor industri med utgangspunkt i fornybar vannkraft. Nettopp et mer velfungerende og klimavennlig energisystem er det EU nå arbeider for å få til i Europa. ACER er opprettet for å styrke samarbeidet mellom reguleringsmyndigheter for energi i EU (tilsvarende NVE i Norge). EU arbeider med å erstatte kull- og kjernekraft med fornybar energi. Dette krever storstilt nettutbygging i og mellom land. ACER bidrar dermed til et mer klimavennlig energisystem i EU.

EU er en viktig handelspartner innen energi, og Norge er tjent med å være en del av det europeiske energimarkedet. Norge vil derfor ikke være tjent med å utfordre EØS-samarbeidet gjennom en eventuell norsk reservasjon mot ACER-forordningen i EØS-avtalen. På grunn av Norges overskudd av fornybar energi har vi ikke alltid sammenfallende interesser med EU på energiområdet. Dette ivaretar regjeringen ved aktivt å fremme norske interesser i utviklingen av det europeiske energimarkedet. Men arvesølvet vårt forblir uansett norsk.

Neste artikkel

Massivt nei til brexit-avtalen