Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpent brev til Vidar Helgesen

Tap: Ulv har de siste ukene drept sauer på beite. Foto: Mariann Tvete
Tap: Ulv har de siste ukene drept sauer på beite. Foto: Mariann Tvete

Mener du fortsatt at du tok en riktig beslutning da du nektet å etterkomme stortingsflertallets vedtak om felling av 47 ulver i vinter? Synes du det er hyggelig å se alle medieoppslagene med maltrakterte sauelik som er et resultat av den rovdyrpolitikken du dikterer?

Synes du det er i orden at sauebøndene skal måtte bære den psykiske og fysiske belastningen det er å finne sine dyr de har gått og stelt gjennom en lang vinter i en slik maltraktert tilstand som hele Norges befolkning nå er blitt vitne til gjennom aviser, TV-oppslag og internett?

Mener du det er i orden at bygdefolk skal måtte finne seg i å ha ulveflokker rekende rundt husene, og etter skolevegen til barna? Synes du det er noe hyggelig at mange i Bygde-Norge oppfatter deg som en arrogant og hensynsløs person uten følelser for dem som får føle denne ulveterroren på kropp og sjel? Mener du det er viktigere og etterleve din tolkning av Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven enn å etterleve hva FNs menneskerettskonvensjon sier om rovdyrenes trussel mot etablerte næringer?

Mener du at internasjonale konvensjoner kan pålegge et land store forekomster av store rovdyr som truer næringsgrunnlaget for mange? Mener du det er viktigere å etterkomme disse ekstreme rovdyrvernernes interesser, (som du mottok vel 70.000 protestunderskrifter fra) enn å ta hensyn til dem som gjør noe så viktig som å produsere den reneste og beste maten som kan oppdrives, uten tilsetning av importert soya, veksthormoner og andre kunstige tilsetningsstoffer?

Annonse

Synes du det er i orden at mange sauebønder, i blant annet Hurdal, Hadeland og Toten, må la dyrene beite ned det fôret dyrene skal leve av til vinteren, fordi Mattilsynet nekter dem å slippe dyrene sine til skogs på grunn av den rovdyrpolitikken du er eksponent for?

Venter på svar!

Neste artikkel

Den besværlige ammekua