Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpent brev til Ola Elvestuen

Ansvar for ulveforvaltningen: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre). Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Ansvar for ulveforvaltningen: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre). Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Med appellen du holdt i forbindelse med demonstrasjonen for ulv foran Stortinget 15. oktober 2016, vet vi hva som venter med deg som klima- og miljøminister hvis ulvepolitikken blir praktisert slik du har forhåndsannonsert. Det blir å stille Norge tilbake til 1800-tallet, hvor ulven til slutt gjorde det umulig med beitedyr i utmarka, og derfor måtte fjernes. Det samme tror jeg før eller siden vil tvinge seg fram hvis man fortsatt ønsker å utnytte disse verdifulle beiteressursene som vårt naturlandskap byr på.

I denne forbindelse vil jeg referere noen kloke ord som Johan Andersen, naturekspert og medlem i Naturvernforbundet, uttalte i Aftenposten for noen år siden: “Ulven er en anakronisme i norsk natur og samfunn. Tiden og utviklingen har løpt fra den i de 100 årene den har vært borte. Fraværet har gjort det mulig å gjenoppbygge hjorteviltet og utvikle et enestående rikt dyreliv og friluftsliv. For landbruket har det vært redningsplanken å få utnytte de unike, naturlige beiteressursene. Det står nå i fare.”

Dette ble skrevet den gang det fantes folk i Naturvernforbundet, og ellers, som hadde forståelse for hva man kunne forbinde med naturvern. En får inntrykk av at det dere i Venstre forbinder med naturvern, er å la all ulv få leve og formere seg fritt.

Les også: Så mange ulver er registrert i Norge og Sverige

Står du inne for den uttalelsen man kan lese på Venstres hjemmeside, og som er referert i Nationen 19. januar og lyder som følger: “I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran.”

Mener også du, i likhet med den eller de som har lagt ut ovenstående uttalelse på Venstres hjemmeside, at det finnes internasjonale konvensjoner som forplikter et land å ha så store forekomster av store rovdyr at det truer etablerte næringer?

Annonse

Når du er så opptatt av å henvise til blant annet Bernkonvensjonen når det gjelder vår forpliktelser i henhold til ulv, vil jeg også anbefale deg å undersøke hva FNs og den Europeiske menneskerettskonvensjonen sier om når store rovdyr truer minoritetenes næringsgrunnlag. Eller er du også i likhet med en del av dine partifeller mer opptatt av ulvens rettigheter enn husdyrholdernes?

I din argumentasjon for å øke ulvestamma bruker du Bernkonvensjonen som sannhetsvitne, og at ulven er sterkt truet. Dette er påstander som stadig gjentas til det kjedsommelige.

Les også: Ola Elvestuen (V): - Jeg er klar over at det er en krevende oppgave

Kan du fortelle meg hvor i Bernkonvensjonen det står at vi er forpliktet til å ha en levedyktig bestand av ulv i Norge? Har du ikke fått med deg hva ekspedisjonssjef Erik Lykke, som var med å framforhandlet Bernkonvensjonen uttalte til Aftenposten 30. januar 2004: “Bernkonvensjonen om beskyttelse av de truede artenes livsbetingelser, som undertegnede var med å forhandlet frem, sier at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha en målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge.”

Neste artikkel

Nå får vi svar på hvor den norske ulven kommer fra