Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap og Sp må forholde seg til fakta

Det virker som Ap og Sp er de eneste som ikke er fornøyde med årets jordbruksoppgjør, skriver Ingunn Foss fra Høyre.

Stortinget har ferdigbehandlet årets jordbruksoppgjør med en historisk god uttelling for landbruket. Bondelaget er fornøyde, Bonde- og småbrukarlaget er fornøyde, Samvirkene er fornøyde, de fleste bøndene er fornøyde.

Det kan virke som om det bare er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som ikke er fornøyde? Er det virkelig avtalen de er så misfornøyde med, eller er det bare en refleks: Alt som kommer fra Regjeringen Solberg er galt?

Regjeringen ble angrepet for å føre en politikk som har hatt en sentraliserende effekt. Fakta er at det ikke finnes dokumentasjon på at denne regjeringens politikk har hatt sentraliserende effekt.

Tvert om kan det påvises at økningen i det grasbaserte husdyrholdet i kornområdene under den forrige regjeringen i stor grad har snudd. Tiltakene for å sikre grunnlaget for den geografiske produksjonsfordelingen, og for områder med driftsvansker, er styrket. Tilskudd for å utnytte utmarka er styrket vesentlig. Subsidiering av grasproduksjon i kornområdene er avviklet.

Annonse

Da Ap og Sp ble utfordret på fakta fikk vi ingen svar hverken fra Ap eller fra Sp. Representanten Per-Gunnar Sveen fra Ap sa at de ikke kunne belegge dette med fakta, men at de hadde en følelse av at det var sånn. Argumentasjonen holder rett og slett ikke vann.

Videre ble regjeringen utfordret på inntektsmålet, hvor både Ap og Sp var svært skuffet over at regjeringen ikke sørget for en kronemessig lik utvikling i årets oppgjør, uten at de fremmet noe forslag om det, noe de aldri har gjort så lenge jeg kan huske.Jeg håper det er fordi de ser at dette er en dårlig idé.

At AP og Sp virkelig mener at Stortinget skal vedta driftsresultatet til selvstendig næringsdrivende er betenkelig.

Ensidig prioritering av inntjening hos enkelte i den situasjonen vi er i nå ville gitt enda mer overproduksjon, økte kostnader, forverring av markedssituasjonen og enda mer fall i nettoinntekten.

Jeg vil anbefale Ap og Sp å forholde seg til fakta i den videre debatten og kanskje kan de også glede seg over den positive utviklingen som har skjedd i landbruket de siste årene.

Neste artikkel

Bondelagsleiar til Bollestad: – Me må gjera landbruket attraktivt før det er for seint