Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ammeku på beite

Friluftsliv kan skje også i områder med ammeku og kalv på beite.

Mamma Mø: Kyr vil alltid beskytte kalven mot følte trusler. Foto: Bjarne B. Aase
Mamma Mø: Kyr vil alltid beskytte kalven mot følte trusler. Foto: Bjarne B. Aase

Beitesesongen er allerede i gang over det ganske land, og den byr som vanlig på både gleder, men også utfordringer. Det kan oppstå uønskede situasjoner mellom storfe på beite og mennesker som oppholder seg i beiteområdene.

TYR anser den allmenne kunnskapen om dyrs atferd og behov som noe begrenset, og mener at økt kunnskap kan bidra til å unngå uønskede situasjoner med ammeku og kalv.

Å hevde at kyr på beite er aggressive er feil. Kyr som går sammen med kalven sin – noe som i utgangspunktet er positivt – opptrer helt normalt i forhold til å forsvare kalven sin fra alt som virker truende. Hvor sterkt dette beskyttelsesinstinktet er, varierer mellom kyr. Men en vet at det er først og fremst i de to første ukene av kalvens liv at dette er en utfordring. Senere vil instinktet avta noe. Men kua vil mest sannsynlig alltid ønske å beskytte avkommet sitt mot for eksempel rovdyr. Hunder vil ofte oppfattes som rovdyr. Morsinstinkt vil ligge latent i alt storfe uansett rase. Men kyr som ikke går med diende kalv, eller kviger, vil med stor sannsynlighet ikke angripe.

Det er et politisk ønske om økt utnyttelse av arealer som bare kan benyttes som beite til drøvtyggere. De siste årene har det vært en økning i antall ammekuprodusenter i hele landet, noe som også betyr flere kyr med kalv på beite. Dette er både god dyrevelferd, bra for kulturlandskapet og er med på å holde stier og ferdselsårer åpne.

Den som slipper dyr på beite, har selvsagt et ansvar for å ikke slippe dyr med avvikende adferd.

Annonse

TYR, som er avls- og interesseorganisasjonen for storfekjøttprodusentene, ser at det kan være fornuftig å komme med noen tips i forhold til hvordan turgåere og andre bør opptre i forhold til beitende storfe.

•Opptre rolig, vis hensyn og hold avstand til dyra.

•Ikke oppsøk eller gå mellom dyra. Pass godt på at du ikke går mellom ku og kalv.

•Hold hunden i bånd. Dersom en eller flere kyr opptrer truende, slipp hunden.

•Husk at dersom du har med bærbøtte kan dette bli oppfattet som bøtte med kraftfôr av dyra.

Den som slipper dyr på beite, har selvsagt et ansvar for å ikke slippe dyr med avvikende adferd, og å forholde seg til gjeldende lover og regler. Enhver husdyrprodusent blir glad om turgåere og andre melder fra om de ser noe som ikke er som det burde. Legg merke til fargen på øremerkene dyra har og eventuelt klaven på bjella. Den kommunale landbruksforvaltningen kan hjelpe til med å finne ut hvem dyreeieren er.

TYR ønsker en god beitesommer for både folk og fe.

Neste artikkel

Gudbrandsdal slakteri og bondeøkonomien