Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlige dyrelidelser

Villrein: Fra obduksjon av veillrein i Nordfjella. Foto: NTB scanpix
Villrein: Fra obduksjon av veillrein i Nordfjella. Foto: NTB scanpix

I innlegget «Alvorlige påstander fra Rolness» tilbakeviser Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet vår kritikk mot nedslaktingen av villrein i Nordfjella. Hun hevder at dyrene har fått pause i jakta, at det ikke er blitt skutt på flyktende dyr og at hjortedyr ikke kan utvikle resistens. Dette stemmer ikke.

Dyrene ble ikke innvilget pause etter utvidet ordinær jakt, slik forskere fra NINA bad om. Med unntak av dager med dårlig vær, samt juleferie og vinterferie for mannskapet, er dyrene blitt jaktet i hele perioden fra 10. august til 25. februar - som offisielt var siste dag. Men fortsatt skytes enkeltdyr fra helikopter, bl.a. kalver på avveier og en elg som var kommet inn i området.

Til påstanden om at det ikke ble skutt på dyr i flukt må vi spørre; Hvordan er det mulig å få dyr til å stå i ro når de jages av helikopter og snøscootere? Et filmklipp på NRK viste jegere som kastet seg ned for å skyte mot en flokk på vill flukt, og jaktleder har også vært åpen om at skudd mot dyr i flukt var nødvendig for å rekke nedslaktingen innen tidsfristen.

Annonse

Baalsrud mener at jakt fra helikopter har ført til kortvarig stress for dyrene Det ble oppgitt at det tok 22 minutt å felle en flokk på 22 dyr. Forskere ved NINA har til sammenligning satt 2 minutt som maks jagetid ved merking av villrein. Det har vært 16 dager med helikopterjakt hvor det ble felt nærmere 250 dyr, fordelt på 38 flokker eller enkeltdyr. Den intense helikopteraktiviteten må ha påført dyrene langt mer enn kortvarig stress.

Når det gjelder påstanden om at hjortedyr ikke kan utvikle resistens mot CWD, viser dette hvor lite innstilt Mattilsynet er på å ta til seg kunnskap fra forskning i andre land. I Alberta, Canada, undersøkte forskere ni bestander av caribou, nord-amerikansk reinsdyr, og fant at 36,7 prosent av av de testa dyrene hadde en økt forekomst av gener som kunne assosieres med resistens mot CWD. Et annet forskerteam fant at 41 prosent av hjortedyr fra CWD-kjerneområder i Wisconsin hadde resistente gener mot CWD.

Neste artikkel

Villreinjakta startar – kan få tilskot til å fly ut slakt med helikopter