Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alle trenger tilgang til bredbånd

De dyreste områdene å bygge ut høyhastighetsnett er de mest avsidesliggende områdene i landet.

Alle trenger tilgang til et raskt bredbånd. Foto: Mariann Tvete
Alle trenger tilgang til et raskt bredbånd. Foto: Mariann Tvete

I de siste tiårene har teknologiutviklingen skutt i været. Det aller meste er digitalisert og det er ingen grunn til å tro at dette kommer til å snu. Det gjør samfunnet helt avhengige av et godt fungerende internett i hele landet.

Utbyggingen av fibernett er for lengst i gang over store deler av landet. En sikker og stabil kommunikasjonsløsning er viktig for å sikre tilstrekkelig kapasitet til framtidas digitale tjenestetilbud innen medier, telefoni, samt til å kunne bruke tekniske hjelpemidler som vi hverdagen er blitt avhengige av.

Det er klart at fibernett er tingen og regjeringen har lovet at 90 prosent av befolkningen skal få fibernett innen 2020.

I et langstrakt land med mange fjorder og fjell er utbygging av fibernett dyrt og krevende, men helt avgjørende for et velfungerende samfunn i hele landet. Regjeringen har nå gått mot sin egen lovnad om å bygge ut bredbånd.

I årets statsbudsjett ønsker de heller å kutte utbyggingen til de mest kostbare områdene. Det vil i praksis si at på de stedene der utbyggingen av høyhastighetsnett ikke allerede er i gang, vil det mest sannsynlig ikke komme i gang heller.

Iallfall ikke med denne regjeringen. Dette vil gi store konsekvenser for et fremoverrettet samfunn i hele landet.

Annonse

De dyreste områdene å bygge ut høyhastighetsnett er de mest avsidesliggende områdene i landet. Et samlet Storting er enig i at vi vil ha bosetting i hele landet og for å klare dette er et godt fungerende internett nødvendig, også i distriktene.

Ved å kutte videre utbygging til distriktene vil dette idealet utfordres. Fordi samfunnet har blitt så digitalisert som det har blitt, kan folk bli nødt til å flytte ut av distriktene og det kan hindre ny tilflytting til Bygde-Norge.

Det vil også hindre næringsutviklingen i bygdene da disse også er avhengig av et fungerende høyhastighetsnett for å kunne drive næringen. Internett med god kvalitet er nesten alle arbeidsplasser helt avhengige av.

For å opprettholde levende bygder og bosetting i hele landet er vi altså helt avhengig av et godt utbygd høyhastighetsnett. Det gjelder også arbeidsplasser i distriktet for oss med høyere utdanning. Disse er det allerede få av.

Vi fra den yngre generasjon som har vokst opp i et digitalisert samfunn, er det dessuten uaktuelt å bo på et sted uten et godt fungerende internett. Vi er også avhengige av arbeidsplassene i distriktene.

Vi må sørge for at hele Norge, inkludert distriktene får tilgang til framtidas kommunikasjonsmiddel. Da er ikke kutt i penger til utbygging veien å gå.

Neste artikkel

Dårlegare økonomi og større skilnader i Kommune-Noreg