Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Acer: Regjeringa gir fra seg styringa

Vannkraft: EU skal ikke bestemme over nedbøren i Norge. Foto: Doug Olson / Mostphotos

Skal EU ta styringa over nedbør som gir energi i Norge?

Høres det usannsynlig ut? Ja, det gjør det, men det kan bli en fatal sannhet. Regjeringa holder på med å gi fra seg styringen over energien i landet vårt. De forbereder nå grunnen til at de skal overføre suvereniteten av energien over til energiunionen i EU.

EUs byrå for energi ACER, er i Slovenia. ACER, har ikke bare rådgivende roller for EU, men har også fått håndhevings- og vedtaksmyndighet. Dette betyr et vesentlig inngrep og kontroll, og de skal overvåke nasjonale reguleringer innen energi og systemoperatører i EU-land, tilsvarende NVE og Statnett. Modellen for norsk tilslutning til EUs energiunion er samme systemet som ble brukt til finanstilsynssaken fra juni i 2016.

• Les også: Ren og billig vannkraft er grunnlaget for det moderne Norge, skriver Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Flere norske regjeringer har vært i forhandlinger med EU om hvordan dette skal tas inn i EØS-avtalen. EU er villig til å gi oss plass ved bordet, uten stemmerett, de vil imidlertid at Norge skal finne seg i alt energiunionen i EU, ACER, vedtar. De vil med andre ord ha hånd i hanke med all energiproduksjonen i Norge og vi er uten påvirkning! Er det demokrati?

ACER fatter vedtak som igjen sendes til ESA som er EØS-avtalens overvåkingsorgan, for derved å fatte vedtak ord for ord, som igjen sendes til RME, den nye reguleringsmyndigheten i Norge. RME fatter vedtak som er uavhengig av norske myndigheter og som er det samme vedtaket som ble vedtatt i ACER.

EUs energiunion vil gi økt makt til ACER, og EU-kommisjonenes mål er å sentralisere beslutningsprosessen for de energiregulerende myndigheter og styrke ACER.

Annonse

• Les også: Rapport: Energisamarbeid med EU kan ende i priseksplosjon

Det vil også bli slik for vårt land og vi mister styringa over krafta vår. Høyres Lene Westgaard sier at Norge får være med å bestemme. Det er feil, vi får ikke være med å bestemme. Strømmen blir også rådyr. Vi vil få engelske og søreuropeiske strømpriser i et av de kaldeste landene i Europa. Hva med industrien og alle andre arbeidsplasser? Strømmen blir like dyr for kommuner og institusjoner. Dette kommer til å rasere arbeidsplasser i Norge.

Hvis våre vannmagasiner blir tappet ned, noe vi kan regne med, så går det ut over artsmangfoldet i de områdene. Det kan få uante konsekvenser for fisken, men også insekter, fugler og planter som har sitt habitat i nærheten av vassdragene. Dessuten er flerårsmagasinene våre ikke store nok til en storstilt eksport.

Når man snakker klima og miljø hele tiden, så bør man sette seg inn i hva som vil skje i fjellheimen vår og naturen vår. Man mister totalt styringa og da kan konsekvensene bli katastrofale.

• Les også: Eva Nordlund kommenterer: Dramatisk press på Stortinget

Det norske folk sier i en undersøkelse et klart nei til å underlegge norsk kraft til EU. Vi skal ha kontroll over arvesølvet vårt, det skal ikke inn under en fremmed makt! Dere politikere som ivrer for å bli et lydrike under EU, bør tenke dere godt om. Vi er jammen er vi i ferd med å gi fra oss all styring og blir et lydrike under EU til slutt. EU skal ikke bestemme over nedbøren som faller over fjellheimen vår, vi skal ha styringa selv.

Neste artikkel

EØS-trøbbel for ambulansebåt