Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ACER er ikke klimapolitikk

Energisk: Kraftflyten bør reguleres. Foto:Knut Aarset

Talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, slo i Nationen den 6. mars et slag for at Norge skal innlemmes i EUs energiunion ved å tilslutte oss den tredje energimarkedspakken og gi fra oss reguleringsmyndigheten over kraftmarkedet vårt til EU-organet ACER. Holtvedt trekker den konklusjonen at en norsk integrasjon i EUs kraftmarked, med en harmonisering av strømprisene som naturlig konsekvens, er bra for klimaet. Det er en korttenkt konklusjon.

Det er industrien som vil bli den store taperen når vi selger ut et av de viktigste konkurransefortrinnene vi sitter på, nemlig tilgangen på ren billig energi fra norske vasskraft. Derfor er det rart at Grønn Ungdom, som ellers snakker varmt om grønn omstilling og nye grønne arbeidsplasser, velger dette standpunktet. For kraftkrevende industri som aluminiumsproduksjon og treforedling kan selv små økninger i strømprisen få store følger for lønnsomhetsgraden. Norge produserer i dag verdens reneste aluminium takket være stor tilgang på billig strøm fra norsk vasskraft.

Dersom Norge skal bli en del av ”EUs femte frihet”, fri flyt av energi, vil det bety en enorm økning i strømeksporten de kommende årene. Det er ikke miljøvennlig. Gjennom å sende kraften ut av landet vil mellom 5 og 10 prosent gå tapt på veien. Mens 5 prosent vil forsvinne i selve eksportkabelen, vil ytterligere 5 prosent kunne gå tapt avhengig av hvor i landet strømmen kommer fra. Dette er imidlertid ikke tilfellet dersom vi velger å fortsette å eksportere kraft til Europa i form av faste produkter fra den kraftkrevende industrien.

Annonse

ACER er ikke samarbeid – det er overnasjonalitet. Å gi en union som Norge ikke er medlem av, eller vil ha stemmerett i, myndighet til å regulere noe så viktig som kraftmarkedet vårt er å spille russisk rulett med naturressursene våre. Holdtvedt avfeier både at ACER-spørsmålet handler om suverenitetsavståelse og at det vil kunne få konsekvenser for eksportkapasitet, naturinngripen og lignende. Det er ganske spesielt.

I EU-kommisjonens melding om energiunionen 2015 står det ”EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens indre energipolitikk”. Samtidig har ACERs mandatområde økt i omfang bare i løpet av de siste årene, senest med vinterpakken fra 2016. Det er ingen grunn til å tro at unionen som har traktatfestet fri flyt vil snu denne utviklingen med det første.

Neste artikkel

Den franske EU motstanden