Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

90 år og sjåfør

Satt på benken: Eldre som mister førerkortet kan bli isolerte. Foto: NTB scanpix

For noen år siden fikk jeg en telefon fra en psykiater. Blant annet skulle vedkommende fortelle meg at 90-åringer ikke skulle kjøre bil. Til orientering var legen nettopp pensjonert fra en hukommelsesklinikk ved en av våre sykehus, og sikkert hatt mange helsevurderinger av eldre folk og førerkort.

La det være sagt; man skal selvsagt ikke kjøre bil dersom man har helseskavanker som bevisellig medfører en usikker bilfører. Men det bør kanskje være måte med alt. Det forekommer meg at det nå kan virke som 90-åringer, ja også 80-åringer, får særskilt streng behandling. Stigmatisering? Det som er litt tragikomisk i denne sammenheng er vel at eldre ikke er de verste skadevolderne.

Legen burde i sin vurdering av førerkortfornyelse ha anledning til å bruke et praktisk skjønn, ikke bare telle testpoeng, slik jeg forstår det nå praktiseres. Jeg tror for øvrig at de nåværende tester ikke alltid treffer blink. Jeg la merke til at en lege med godt kjennskap til helsekrav for en tid siden uttalte at det ikke finnes noen sikker vurdering av bilførerdyktighet.

Annonse

Siste instans som noenlunde brukelig skulle vel være en kjørevurdering hos Statens vegvesen. Men det hjelper visst ikke om sensor der anbefaler fornyelse av førerkort. Hele prosessen blir da nærmest et «narrespill». Samferdsels- og helsepolitikere burde se litt nærmere på någjeldende rigide (?) forskrifter og praktiseringen av dem, og ikke la hele problematikken ligge helt i hendene på legene.

Jeg lurer nemlig på hvor mange avslag på fornyelse av førerkort som medfører at helsen går raskere utforbakke? Etter forlydende sitter det i dag nok mange eldre med «klump i halsen». Hvor mange av disse har fått berettigede avslag? Jeg tråkker nok en del i salaten med mine betraktninger, og innrømmer at jeg setter det hele på spissen – av den enkle grunn at jeg ønsker en seriøs nyvurdering.

Neste artikkel

Helsen til hjortevilt betyr mye for meg og deg