Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

2018 er mye verre enn 1947

Årets tørke er langt mer dramatisk enn tørkesommeren i 1947.

Tørke: Årets tørke er langt mer alvorlig enn tørken i 1947, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Tørke: Årets tørke er langt mer alvorlig enn tørken i 1947, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Flere har i de siste ukene sagt at vi nå opplever den verste tørken siden 1947. Mange tror dermed at 1947 var like ille som det vi opplever nå. Det er ikke tilfelle.

Værdata fra Sør-Norge 1947 viser at det var lite nedbør i mai, men at det ikke var så varmt som i mai i år. Juni og juli 1947 hadde omtrent normale temperaturer og nedbør, men så kom en uvanlig tørr og varm august med over 20 dager uten nedbør.

Det vi opplever nå er langt mer dramatisk. Fordi vi har nå hatt over to måneder med sammenhengende rekordvarme og tørke. Sommeren 2018 er varmere og tørrere enn noen gang målt i det meste av Sør-Norge.

Jordbrukets avlinger er det tydeligste bevis på dette.

Annonse

Statistisk sentralbyrå sin statistikk fra 1945, -46 og -47 viser at tørken i 1947 var moderat. Totalavlingen av gras i 1947 var like god som de to foregående årene. Totalavlingen av korn og erter var om lag 25 prosent lavere enn -45 og -46.

Tørkeperiodene i 1947 hadde altså liten effekt på avlingene sammenlignet med i år hvor total avling av matkorn, fôrkorn og erter neppe blir mer enn det halve av normalen, og fôrvekster sør for Trondheim får en avlingssvikt på rundt 70 prosent.

Dette er svært alvorlig for landets matproduksjon. Dessverre er det bare en forklaring på hvorfor det har blitt så ekstremt, og det er global oppvarming. I løpet av de siste 10 årene har ekstremene kommet på rekke og rad. Mest i form av ekstremregn. I tillegg har endret nedbørsmønster med unormalt mye regn i periodene for våronn og innhøsting gitt reduserte avlinger og kvalitet. Unormalt mye regn i juni og juli har i enkeltår gitt store problemer for grashøsting.

Menneskelig aktivitet og utslipp av klimagasser er hovedårsaken til at verden allerede er en grad varmere enn normalen. En grad global oppvarming er store mengder varme-energi som påvirker alt vær til det mer ekstreme. Den eneste fordelen med at det er vi mennesker som har skyld i oppvarmingen, er at vi sjøl kan kutte utslipp og dermed hindre at vi får virkelig katastrofale konsekvenser av klimaendringene. Men, da må vi trå til så det monner nå.

Neste artikkel

Skog, biomangfold og klima