Samtidig flytter småbarnsfamiliene fra distriktskommunene på grunn av boligmangel, verdien på boligen er ofte et rent tap i distriktene og det bygges ikke ut nok nye boliger.

Kommunedirektøren på Sortland uttalte til NRK Nordland 28. februar at kommunene må bli mer aktive i boligpolitikken og ikke vente på at markedet skal løse problemene. Bakgrunnen var en familie på seks som måtte flytte fra kommunen fordi de ikke fant husly. Jeg er helt enig med kommunedirektøren, men for at det skal være mulig må kommunenes verktøykasser styrkes og oppgraderes.

Et av forslagene som blir nedstemt er å be regjeringen fremme forslag om å endre plan- og bygningsloven slik at kommunene kan kreve en viss andel ikke-kommersielle boliger, med pris- og omsetningskontroll, i reguleringsplaner. På godt norsk, å gi kommunene mulighet til å regulere boligprisene innenfor sitt område.

Sammen med den kommunalt bestemte boplikten ville dette gitt kommunene større råderett over både planlagte utbyggingsprosjekter og eksisterende boligmasse.

Å håpe på at Gjelsvik tar en Gerhardsen og gjenreiser Husbanken som en definerende og utviklende kraft i boligpolitikken er nok å håpe på for mye. Men, man kan håpe at en regjering utgått av Ap og Sp kan se verdien i å utvikle Husbankens samfunnsoppdrag til å være noe mer enn å supplere selgers fortjeneste gjennom Startlånsordningen.

Husbanken må gjenreises slik den med stolthet var med på å bygge landet i etterkrigstida. Det trengs også utbygging av gode utleieboliger over hele landet særlig for studenter og unge i påvente av å komme inn på boligmarkedet og delfinansiering av boligbygging i distriktene krever friske penger og en større politisk vilje.

Det må bygges mer og nyere boliger også i distriktene, men per dags dato er ikke dette noe distriktskommuner hverken har økonomi til eller handlingsrom til å gjøre alene. Derfor håper jeg at man også i den kommende distriktsmeldinga ser på konkrete tiltak for å øke boligbygginga i Distrikts-Norge. Samtidig trenger distriktskommuner styrket kommuneøkonomi til å i større grad føre en mer aktiv boligpolitikk.

Det er på tide å hente tilbake det gamle Ap-slagordet om å bygge landet!