Regjeringas nye stortingsmelding om dyrevelferd er lenge varslet. Nå inviterer landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til innspillsmøte 8. juni, der tema er de ulike husdyrproduksjonene i Norge.

Aktuelle områder som må drøftes er areal og dyretetthet, underlag og utegang, løsdriftssystemer, samværet mellom ku og kalv, transport og slakting, forebygging av vanskjøtsel og dyretragedier, samt målkonflikter mellom arealbruk, selvforsyning, biosikkerhet og antibiotika.

LES OGSÅ: – Alvorlig når regjeringa ikke tar flertallet om dyrevelferd på alvor

God dyrevelferd og høy matsikkerhet er ekstremt viktig for både produsentene i næringa, for husdyra i seg selv, og som salgsargument i forbrukermarkedet. Norsk mat er ren og trygg. Den tradisjonen vil Landbruks- og matdepartementet – som alle andre – opprettholde.

I Hurdalsplattformen vil Ap/Sp-regjeringa sikre at "norsk jordbruk har verdsleiande dyrevelferd". Det vil også den norske bonden. Ingen har verken glede eller nytte av dårlig dyrevelferd.

Innspill direkte fra primærnæringa er derfor høyst relevante og helt nødvendig på flere områder som stadig dukker opp i den offentlige debatten om norsk dyrehold og matproduksjon. Ingen kjenner husdyra – og de dilemmaene, kravene og avveiningene næringa står i – som bonden selv.

LES OGSÅ: Tilliten til norsk mat

"Vi må se på helheten og vurdere hva som har best effekt for dyrevelferden", skriver departementet i sin møteinvitasjon. Det er et felles mål å sikre at norsk husdyrproduksjon har gode, forutsigbare rammevilkår som ivaretar og balanserer forskjellige hensyn. Et aktuelt eksempel fra den nylig signerte jordbruksavtalen, er at taket for investeringsstøtte til løsdriftsfjøs heves til fem millioner kroner, og fjernes helt i Nordland, som i Troms og Finnmark.

Norsk dyrevelferd og -regelverk påvirkes av EUs Farm to Fork-strategi. Når EU gjør revideringer, kan det få betydning for utviklingen i Norge. Et ferskt eksempel er holdbarhetsreglene for egg i EU, som får store konsekvenser for norske produsenter – uten at vi i Norge har samme problem som Europa med salmonella og brutte kjølekjeder.

Regelverk må tilpasses norske forhold. Kunnskap om den praktiske og faktiske husdyrproduksjonen i Norge må ligge til grunn, basert på vårt klima og geografiske realiteter, sammen med de førende prinsippene i norsk jordbrukspolitikk slik den er vedtatt av Stortinget.

De som kjenner norsk husdyrhold og matproduksjon tettest må bruke anledningen 8. juni til å utdype og konkretisere hvilke tiltak næringa selv mener er nødvendig for at dyrevelferden ytterligere kan forbedres. Det kan den alltid.

Les også

Er det mulig?

LES OGSÅ: Regjeringa vil utsette ny melding om dyrevelferd – organisasjoner raser