Viltkjøtt inngår i kjøttforbruket til over 200 000 nordmenn, hvert år er viltkjøtt å finne i mer enn 20 millioner måltider.

Jaktminister Olaug Bollestad møtte representanter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Hensikten var blant annet jakt og diskusjoner. Altså rådyrjakt, med en drivende hund, på et rådyrtett terreng i Drøbak.

– Dette er hva jakta handler om. Høsting av en kortreist og velsmakende ressurs i nydelige omgivelser og sammen med trivelige folk. I tillegg til viltkjøttet representerer jakta spennende og omsettbare opplevelser. Dette er ei næring som har et potensiale for betydelig vekst, sier Bollestad sier jaktminister Bollestad.

Norske jaktere

Bollestad ønsker blant annet at flere kvinner skal jakte. I Norge er det registrert over 500 000 jegere, ifølge jegerregisteret til Statistisk sentralbyrå. Den samme kilder viser til at kun 15 prosent av de norske jegerne er kvinner.

– Jeg er opptatt av at flere kommer seg på jakt, særlig jenter. Heldigvis går utviklingen riktig vei og jeg ser frem til at det blir en bedre balanse mellom kjønnene på dette området. Det er aldri for seint, jeg ble jeger i voksen alder, sier Bollestad.

Ønsker å forvalte viltressurser

Ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser, altså arter som kan jaktes, ble overtatt av Landbruks- og matdepartementet i 2018. Målet for regjeringen er å tilrettelegge for økende næringsutvikling i landbruket.

Samtidig som jakt, opplevelser og viltkjøtt betraktes som landbrukets ressursgrunnlag. Samt landbruksbasert reiseliv og lokalmatsatsing. I tillegg til rekruttering til høstingsbasert friluftsliv.